Valtioneuvosto

Kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu alkaa

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2011 20:16 EET

Valtioneuvosto on tänään asettanut hankkeen laatimaan sisäisen turvallisuuden ohjelma vuosille 2011-2015. Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Hanke valmistelee ehdotuksen kolmanneksi sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi, jonka toimenpiteiden perusteella tavoite saavutetaan.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman sisältö muodostuu arjen turvallisuuden ongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisusta. Keskeisimmät kotimaiset haasteet ovat syrjäytyminen ja yhteiskunnan jakautuminen. Ohjelma laaditaan laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta.

Ohjelma muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminennuorten turvallisuuden parantaminen alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminenväkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyrikoksen uhrien tukipalveluiden kehittäminenikääntyneiden turvallisuusyritystoiminnan turvallisuuden parantaminenOhjelman koordinoinnista vastaa sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä, jonka puheenjohtaja on sisäasiainministeri Päivi Räsänen. Valmistelussa ovat laajasti mukana eri viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä.

Hankkeen valmistelusta vastaa poikkihallinnollinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä huolehtii siitä, että hallitusohjelman linjaukset ja ministeriryhmän päätökset otetaan ohjelman valmistelussa huomioon.

Ohjelman valmistelua varten on asetettu myös asiantuntijaryhmät, jotka laativat ehdotukset eri asiakokonaisuuksiin.

Sisäisen turvallisuuden ohjelma valmistuu 2.5.2012 mennessä.

Toimeenpanon varmistamiseksi laaditaan alueelliset toimeenpanosuunnitelmat laajassa yhteistyössä aluehallintovirastojen johdolla. Toimeenpanosuunnitelmien valmistelu käynnistyy marraskuussa laatimalla arvio alueellisesta turvallisuustilanteesta.

Lisätietoja: sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, 071878 8370