Metsähallitus

Kolmen valtakunnan suojeluyhteistyö tiivistyy Kilpisjärvellä

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 12:14 EEST

Metsähallituksen luontopalvelut on tiivistänyt yhteistyötään Ruotsin ja Norjan suojeluviranomaisten ja alueita käyttävien sidosryhmien kanssa Kilpisjärven ja Käsivarren alueella EU:n Interreg IV - hankkeessa. Yhteistyötä tiivistämällä pyritään luomaan rajat ylittävä suojelualuekokonaisuus, joka palvelee sekä luonnon monimuotoisuuden säilymistä että alueella liikkuvia retkeilijöitä entistä paremmin. Myös alueen jatkokehittämiseen haetaan rahoitusta EU:n Interreg IV - ohjelmasta.

”Treriksgränsen” - yhteistyöalueeseen kuuluuvat Norjassa Reisan kansallispuisto sekä Kilpisjärven lähellä sijaitseva Treriksrøysan alue. Suomesta mukana ovat Käsivarren erämaa ja Kilpisjärvi ja Ruotsista Pältsan Natura 2000 alue. Alue on luonnonolosuhteiltaan ja lajistoltaan ainutlaatuinen osa nuorta Skandien vuoristoa. Suurin osa suojelualuekokonaisuudesta on puutonta tunturipaljakkaa

Toukokuun lopussa päättyvässä valmisteluhankkeessa luotiin pohjaa alueen jatkuvalle yhteistyölle, kokoamalla yhteistyöelin sekä laatimalla konkreettiset tavoitteet yhteisen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja maanhallinnan kehittämiseksi. Tulevan jatkohankkeen tarkoituksena on mm. uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelun ja seurannan tehostaminen, yhteispohjoismaisen Kalottireitin, Kilpisjärven lähialueen reittien ja opastuksen kehittäminen sekä Mallan luonnonpuistoon rajautuvan Treriksrøysan luonnonsuojelualueen perustaminen Norjaan.

”Meillä on Metsähallituksella hyviä kokemuksia yhteistyöstä yli rajojen mm. Inarin suunnalla Norjan ja Venäjän kanssa”, kertoo puistonjohtaja Pekka Sulkava ja jatkaa ”Kilpisjärvi on alueena niin ainutlaatuinen luonnoltaan ja matkailullisesti mahdollisuuksia täynnä, että olisi tyhmää yrittää kehittää ja toisaalta suojella sitä yksin.”

Suojelualueyhteistyön tiivistäminen nähdään tärkeäksi mm. Kilpisjärven matkailukeskuksen lisääntyvän matkailukäytön vuoksi. Käytön ohjauksella ja maankäytön suunnittelulla voidaan luonnolle ja muille elinkeinoille mahdollisesti aiheutuvat haitat rajata mahdollisimman pieniksi. Kun naapurimaat sitoutuvat tähän työhön, voidaan oikeasti asettaa tavoitteita ja kehittää aluetta.

Yhteistyöhankkeessa mukana ovat olleet mm. Norrbottenin ja Tromsan lääninhallinto, Könkämän saamenkylä ja Ruotsin saamelaiskäräjät, Kirunan ja Enontekiön kunnat sekä Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus. Hankkeen aikana järjestettiin workshop Kilpisjärvellä, jolla pyrittiin keräämään sidosryhmien näkemyksiä alueen yhteisestä kansainvälisestä kehittämisestä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Pertti Itkonen, Metsähallitus, p. 0400 193 647, pertti.itkonen(at)metsa.fi

Suunnittelija Antti Ohenoja, Metsähallitus, p. 045 113 1982, antti.ohenoja(at)metsa.fi

Lue lisää:
www.luontoon.fi/kasivarsi

Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Peuratie 15, 99400 Enontekiö

 

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.