AN-Cadsolutions

Kompas-3D mekaniikka CAD

Lehdistötiedote   •   Kesä 11, 2013 10:49 EEST

Kompas-3D on tarkoitettu yksittäisten kolmiulotteisten mallien sekä tuotekokokonaisuuksien 3D mallintamiseen, käyttämällä erikseen mallinnettuja tai valmiita standardi-osia. Parametri-tekniikan avulla voidaan helposti varioida tuote malleja käyttäen lähtökohtana aikaisemmin luotuja prototyypejä. Monien lisätoimintojen avulla voidaan ratkaista erilaisia valmistuksen ja tuotteen käyttöön littyviä ongelmia. 


Tärkein ja keskeinen osa Kompas-3D järjestelmää on ASCON asiantuntijoiden kehittämä parametritekniikka sekä matemaattinen ydin.

Tehokkaan 3D mallintamisen perustehtävänä on luoda havainnollinen kolmiulotteinen malli tuotteesta joka voidaan siirtää tuotantoon mahdollisimman nopeasti. Tähän päästään seuraavilla ominaisuuksilla:

luodaan muotoilullinen ja tekninen dokumentaatio tuotantoa varten (kokoonpanomallit, piirustukset, BOM, yksityiskohtien piirustukset jne.),
viedään geometria mallinnusohjelmaan
viedään geometria numeeriseen valmistuksen, NC-ohjatut menetelmät
lisäkuvien luominen (kuvastoihin, ohjekirjojen kuvitukseksi, jne.)

Mallin vienti-/tuonti: Kompas-3D tukee iges, SAT, XT, STEP, VRML muotoja mikä antaa mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa erilaisten CAD/CAM/CAE-järjestelmien kanssa.

KOMPAS-3D-ohjelmalla tuotteen mallintamiseen voidaan käyttää monia tapoja, kuten: alhaalta-ylös (bottom-up) mallinnus (käytetään valmiita komponentteja), ylhäältä-alas (top-bottom) mallinnus (komponentit suunnitellaan soveltuvaksi johonkin tiettyyn yhteyteen), ulkoasuluonnokseen pohjautuva mallinnus (esimerkiksi kinemaattisen kaavion pohjalta) ja eri mallintamismenetelmien yhdistelmät. Tämän ideologian tuloksena saadaan helposti muokattavia assosiatiivisia malleja. 


Järjestelmän projektinhallinnallinen toimintapotentiaali on vahva: usea tuhat alikomponenttia, osaa ja standardituotetta. Järjestelmä tulee kaikkia 3D-tilavuusmallinnuksen keskitason CAD/CAM -suunnittelussa standardiksi muodostuneita ominaisuuksia:

tyypillisimpien objektiasetelmien totuusarvot (boolean-arvot)
pintojen luominen
kohdeparametrien assosiatiivinen asettelu
suorien apuviivojen ja -tasojen, sekä avaruuskäyrien (katkoviivat, kiilat, erilaiset spiraalit) luominen
rakenne-elementtien luominen, mm. viisteet, liitoskohtien pyöristykset, aukot, jäykistyselementit ja ohutseinäiset kotelorakenteet
putkistojen ja automaatiolinjojen luominen, yhteet ja liitokappaleet
valumuottien luomisen mahdollistavat erityisvaihtoehdot, mm. luonnoskuviot, liitossaumat, osan muodonmukaiset koverrukset (mukaan lukien kutistumisvaran säätö)
levymateriaalien mallintaminen – komennoilla voidaan luoda levyrunko sekä siihen taivutuksia, aukkoja, säleikköjä, liitoskohtien pyöristyksiä, lävistyksiä (kuviomeisto) ja leikkauksia, sulkukansia, sekä luodun levyrungon 2D-tasomallin luomistoiminto (mukaan lukien assosiatiivinen piirros tasomallista)
kartioiden- ja katkaistujen kartioiden levityskuvat, T-haarat ja eri astekulmissa olevat putkiyhteet
eri muotoiset objektiasetelmat ja kokoonpanokomponentit
standardituotteiden liittäminen malliin kirjastosta, käyttäjän omien mallinnuskirjastojen luominen
komponenttien mallintaminen kokoonpanon mukaiseksi, kokoonpanoon kuuluvien osien suhteellinen määritys
kokoonpanokomponenttien liitoskohtien asemointi (mahdollisuus käyttää automaattista liitoskohtien asemointi-toimintoa, joka nopeuttaa huomattavasti kokoonpanon suunnittelua)
osien päällekkäisyyksien huomaaminen
erikoistyökalut massiivisia kokoonpanoja käsittävien töiden yksinkertaistamiseksi
osien joustava muokkaaminen ja kokoonpano, mukaan lukien kuvaajan pisteitä käyttäen
jokaisen elementin parametrien uudelleenmääritys voidaan tehdä millä suunnittelun tasolla tahansa.

AN-Cadsolutions

Ohjelmistot, koneet & palvelut CAD CAM CNC suunnitteluun & valmistukseen