Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kompostia kokeiltu energiakasvien kasvattamisessa suopohjalla Vuolijoella

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:51 EEST

Energiakasvien lannoitusta ja kasvattamista on tutkittu Vuolijoen Vaivaissuolla kahtena edellisenä kesänä Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeen toimesta. Kokeessa vertailtiin ahdekaunokin (Centaurea jacea) ja ruokohelpin (Phalaris arundinacea) menestymistä luonnonolosuhteissa. Ahdekaunokkia ja ruokohelpiä lannoitettiin kokeessa kompostilla ja väkilannoitteella.

Koe osoitti, että komposti soveltuu ruokohelpin kasvattamiseen suopohjalla, jolta turpeen nosto on loppunut, mutta ahdekaunokin kasvattaminen energiakasvina ei onnistu ilman rikkakasvien torjuntaa. Se ei pärjää kilpailussa luonnon kasveille. Kompostilannoitus ja kalkitseminen kiihdyttävät myös muiden kuin viljeltävien energiakasvien kasvua.

Kokeessa käytettiin puhdistamolietepohjaista kompostia. Se soveltui lannoittamiseen, mutta sen lannoitusvaikutus ei ollut ole aivan yhtä hyvä kuin väkilannoitteen. Väkilannoitteessa ravinteet vapautuvat tehokkaammin kasvien käyttöön. Kompostin ravinteet vapautuvat hitaasti, ja sen lannoitusvaikutus on pitkäaikaisempi kuin väkilannoitteen.

Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeen tavoitteena on kehittää eloperäisten jätteiden hyödyntämistä Kainuussa. Energiakasvien viljelykokeilussa oli mukana MTT Sotkamo, Vuolijoen Turve Oy, A. & E. Juntunen Oy, Vuokatin Nurmi Oy, Vaalan kunnan vesilaitos ja Pro Agria Kainuu.

Ruokohelpeä kasvaa koko Suomessa 18 000 hehtaarilla, ja Kainuussakin lähes 300 hehtaarilla. Energiakasveista energia otetaan joko polttamalla tai mädättämällä kasviainesta biokaasuksi. Ruokohelpi yleensä poltetaan turpeen tai puun seassa. Ahdekaunokkia ei toistaiseksi viljellä Kainuussa energiakasvina.

MTT Sotkamon tutkimusasema on laatinut kokeesta raportin, joka löytyy tästä. 

Lisätietoja:
Suunnittelija Tatu Turunen, Kainuun ELY-keskus, Eloperäiset jätteet kiertoon -hanke, puh. 0400 238 056, tatu.turunen@ely-keskus.fi jawww.ymparisto.fi/kai/ejk-hanke

Tutkija Elina Virkkunen, MTT Sotkamo, puh. 040 759 9640, elina.virkkunen@mtt.fi.