Aluehallintovirasto

Kompostien käyttömahdollisuuksia ei tunneta vielä hyvin Kainuussa

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 16:31 EEST

Laitosmaisesti valmistettu komposti soveltuu hyvin erilaisiin ympäristöihin lannoitteena ja maanparannusaineena käytettäväksi. Erityisen hyvin se sopii ympäristöihin, joissa ei tarvita täydennyslannoitusta tai joihin lannoite on vaikeaa levittää. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaivosten sivukiven tai rikastushiekan läjitysalueet tai muut vaikeakulkuiset kohteet. Metsien lannoittamisessa ja maanviljelyssä komposteja hyödynnetään Kainuussa vielä vähän. Komposteille yleinen käyttömuoto on taajamien viherrakentaminen. Silläkin on edellytyksiä kasvuun, mikäli kompostin laatuun panostetaan.

Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon –projektissa laadittiin teknistaloudelliset suunnitelmat Kajaaniin kaavaillulle biologisen jätteiden käsittelylaitoksen erilaisille toteuttamisvaihtoehdoille. Suunnitelmat on laatinut Pöyry Finland Oy. Yhtiön tekemissä suunnitelmissa tulee ilmi, että kaikkien Kainuun lietteiden aumakompostointi tuottaa kompostia 13 000 tonnia vuodessa, kun tukiaine seulotaan erilleen. Mädätys- tai biokaasulaitosvaihtoehdoissa lopputuotteen määrä on edellistä pienempi. Pelkkien Kainuun lietteiden mädättäminen tuottaa kompostia jälkikompostin seulonnan jälkeen 6 600 tonnia. Käsittelylaitoksen toteutumismuodosta ei ole vielä tehty kunnallisia päätöksiä.  

Kompostien käyttöä on kokeiltu ja tutkittu Kainuun ELY-keskuksen Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeessa. Kokeiluista ja tutkimuksista on valmistunut yhteenvetojulkaisu 'Kompostipiireissä opittua'. Julkaisussa kerrotaan, miten komposteja on hyödynnetty laskettelurinteen ja kaivosteollisuuden sivukiven läjitysalueen maisemoinnissa, pihanurmen ja energiakasvien kasvattamisessa, metsän lannoittamisessa ja maanviljelyssä. Pihanurmen perustamisesta ja energiakasvien kasvattamisesta on tehty myös erilliset tutkimukset. Tutkimustyöstä on vastannut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT).

Kompostin käyttökokeissa ja tutkimuksissa on hyödynnetty Kainuun kuntien ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymän Eko-Kympin komposteja. Kaikki kompostit ovat aumakompostoinnin tuotoksia. Eko-Kympin komposti on valmistettu biojätteistä. Muut kompostit ovat lähtöisin kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden lietteistä. Kajaanin kompostia kutsutaan myös A. & E. Juntunen Oy:n valmistamaksi biomullaksi.

Tutustu tarkemmin Kompostipiireissä opittua – julkaisuun täällä.

Lue lisää Eloperäiset jätteet kiertoon -hankkeesta täältä.

Lisätietoja:Tatu Turunen
EAKR -suunnittelija
Kainuun ELY -keskus
puh. 0400 238 056
tatu.turunen@ely-keskus.fi