Aluehallintovirasto

Konepajan turvalaitteiden puutteet käräjillä

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:21 EET

Keski-Suomen käräjäoikeus on 25.11.2010 tuominnut viitasaarelaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan 20 päiväsakon ja tuotantopäällikön 15 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sakkotuomioista tuli maksettavaa yhteensä 1800 euroa. Lisäksi yritykselle tuomittiin työturvallisuuden laiminlyönneistä 1000 euron yhteisösakko.

Yrityksessä oli elokuussa 2009 sattunut kärkisorvilla työskenneltäessä työtapaturma, jossa metallityöntekijän oikean käden keskisormi oli repeytynyt irti toisesta nivelestä kun työntekijä oli käynnissä olevalla sorvilla hiomanauhan avulla hiomassa sorvin leukoihin asettamaansa metallitappia.

Tapaturmatarkastuksen aikana työsuojelutarkastaja kiinnitti huomiota useiden työvälineiden turvalaitteissa tarkastushetkellä olleisiin epäkohtiin, ja tarkastuskertomuksessa annettiin kehotuksia kahden sorvin ja kahden vannesahan sekä jyrsimen ja pylväsporakoneen puuttuvien tai riittämättömien turvalaitteiden asentamisesta ja korjaamisesta tiettyyn määräaikaan mennessä. Työnantaja teki myöhemmin useimpiin laitteisiin vaadittuja korjauksia ja parannuksia ja poisti erittäin vähän käyttämänsä ja osin epäkuntoisen jyrsimen kokonaan käytöstä. Työnantajan mukaan tapaturmaa tutkittaessa osa teräsuojista oli ollut väliaikaisesti pois paikaltaan.

Asiassa saadun selvityksen perusteella työntekijä oli itse valinnut tapaturmavaarallisen työtavan. Työolosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen työnantajan edustajia ei syytetty käräjillä itse työtapaturman aiheuttamisesta, koska työntekijän käyttämällä sorvilla havaituilla turvalaitepuutteilla ei ollut suoraan osuutta työntekijän vammautumiseen johtaneen työtapaturman kanssa. Työntekijälläkään ei ollut vaatimuksia työnantajaa kohtaan.

Kyseisten työvälineiden turvalaitteita ja niiden vaatimustenmukaisuutta käytiin oikeudenkäynnissä perusteellisesti läpi ja osa syytekohdista hylättiin.

Käräjäoikeus katsoi lopulta selvitetyksi, että sorveja ei ollut varustettu pakansuojalla, yhtä vannesahaa ei ollut varustettu asianmukaisella teränsuojalla ja pylväsporakonetta ei ollut varustettu terän- ja istukansuojalla. Edellä mainittuja työturvallisuusrikkomuksia ei käräjäoikeuden mukaan lukumääränsä vuoksi voi enää pitää yksittäisinä ja työturvallisuuden kannalta vähäisinä, joten kyse on syytteen ja rikoslain 47 luvun 1 §:n tarkoittamasta työturvallisuusrikoksesta.

Keski-Suomen käräjäoikeuden asia nro R 10/2016

Lisätietoja: Lakimies Pekka Timonen, puh. 040-759 2285