Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Konneveden Rappaatlahden vene- ja nuottakoppeleita ei suojella rakennussuojelulailla

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 13:47 EEST

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätti tänään 2.9.2010 hylätä Konneveden Rappaatlahden länsirannalla sijaitsevien 14 vene- ja nuottakoppelin omistajien tammikuussa 2010 tekemän esityksen koppeleiden suojelemisesta rakennussuojelulain nojalla.

 

ELY-keskuksen 18.2.2010 määräämä väliaikainen toimenpidekielto on kuitenkin voimassa siihen saakka, kunnes ELY-keskuksen rakennussuojeluasiassa tekemä päätös tulee lainvoimaiseksi tai kunnes korkein hallinto-oikeus toimenpidekiellosta vireillä olevan valituksen johdosta määrää toisin. Toimenpidekielto ei kuitenkaan enää koske Rappaatlahden tilan edustalla sijainnutta, U-kirjaimella nimettyä koppelia, koska se on tuhoutunut kokonaan heinäkuussa 2010.

ELY-keskus totesi päätöksessään Keski-Suomen museon selvityksen ja lausunnon sekä Museoviraston lausunnon pohjalta, että Rappaatlahden koppelialuetta on pidettävä kulttuurihistoriallisen merkityksensä vuoksi sellaisena kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojeltavana kohteena, jota tarkoitetaan rakennussuojelulain 1 ja 2 pykälissä.  

Koppelialueen suojelemista rakennussuojelulailla ei kuitenkaan pidetty tarkoituksenmukaisena mm. seuraavista syistä:

 

Koppelirakennusten omistajat ja niiden alueiden omistajat, joilla koppelit sijaitsevat, ovat eri tahoja. Koppeleiden rakentamiseen ja niiden kulkuyhteyksiin liittyvät yksityisoikeudelliset oikeussuhteet ovat pääosin epäselvät. Ranta-alueen kiinteistöjen ja vesialueen välinen rajankäyntitoimitus on kesken.

Etelä-Konneveden oikeusvaikutteisessa rantaosayleiskaavassa suurin osa koppelialueesta on osoitettu yksityiseen omakotitalorakentamiseen. Omakotitalojen rakennuspaikkojen käyttämisen laajamittaisesti ulkopuolisten henkilöiden hallinnassa olevien venekoppeleiden rakennuspaikkoina on katsottu olevan ristiriidassa yleiskaavan kanssa.

Koppelialueen rakennuskannalle on tyypillistä, että se uudistuu osittain tai kokonaankin vuosien ja vuosikymmenten kuluessa, koska osittain tai kokonaan vedessä sijaitsevat rakenteet lahoavat ja niitä on jatkuvasti korjattava. ELY-keskuksen käsityksen mukaan Rappaatlahden koppelialueen kulttuurihistorialliset arvot liittyvätkin pääasiallisesti alueen historiaan kyläläisten yhteisrantana ja koppelirivistön kokonaisuuteen eikä niinkään yksittäisiin rakennuksiin. Näitä arvoja, jos niin halutaan, on mahdollista säilyttää voimassa olevan yleiskaavan LV-alueella, mutta rantaosayleiskaavassa omakotialojen rakennuspaikoiksi osoitetuilla alueilla vain rajoitetusti, el­lei yleiskaavaa muuteta.   

Suojeluesitys ei koske koppelialueen kokonaisuutta, vaan ainoastaan osaa alueen rakennuksista ja lisäksi vain osaa eräistä koppelirakennuksista. Koppeleiden tai niiden osien purkamisen seurauksena koppelialueen kokonaisuuden kulttuurihistorialliset arvot ovat heikentyneet. Yksi suojeluesityksen kohteenakin olleista koppeleista eli koppeli U on tuhoutunut heinäkuussa 2010. Myös koppeli D on osittaisen purkamisen johdosta vaurioitunut pahoin.

 

Lisätietoja:
Ympäristölakimies Ritva Schiestl, puh. 040 839 3071