Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopsan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Lehdistötiedote   •   Helmi 14, 2011 10:22 EET

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Puhuri Oy:n Kopsan tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Raahen kaupungin itäosiin Kopsan ja Möykkyperän kylien eteläpuolelle Pirttiselän ja Nahkakallion alueille. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 17.3.2011 Kopsan seurantalolla osoitteessa Kopsantie 41, klo 18.00 alkaen.

Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Tuulivoimapuisto koostuisi 8-24 tuulivoimalaitoksesta perustuksineen (kokonaisteho 16–86 MW), tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), sähköasemasta sekä alueverkkoon liitettävästä voimajohdosta (110 kV ilmajohto).

Tarkasteltavana on kolme toteutusvaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät voimalaitosten määrään. Vaihtoehdot ovat:

  • VE 0: Hanketta ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla
  • VE 1: Voimalaitoksia 8 kpl, liittyminen Fingridin voimajohtoon
  • VE 2: Voimalaitoksia 14 kpl, liittyminen Ruukin sähköasemaan (Fingrid Oyj)
  • VE 3: Voimalaitoksia 24 kpl, liittyminen Ruukin sähköasemaan (Fingrid Oyj)

Lisäksi YVA-menettelyn loppuvaiheessa hankkeesta vastaava on tuonut esille uuden vaihtoehtoisen tuulivoimapuiston sisäisen sähkönsiirtoreitin tuulivoimapuiston sähköasemalta olemassa olevalle johtoalueelle. Sen ympäristövaikutuksia ei ole tarkasteltu samalla tasolla kuin muiden vaihtoehtojen vaikutuksia.

Arviointiselostus on nähtävillä 14.2.−7.4.2011 Siikajoen, Raahen ja Vihannin kaupungin/kunnanvirastossa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), sekä myös sähköisenä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva → vireillä olevat YVA-hankkeet → energian tuotanto.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä arviointiselostuksesta

Arviointiselostuksesta voi esittää kannanottoja toimittamalla ne 7.4.2011 mennessä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisesti postin välityksellä osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 86, 90101 OULU.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 6.6.2011 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävissä arviointimenettelyn ajan Siikajoen, Raahen ja Vihannin kaupungin/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Lausunto sisältää yhteenvedon arviointiselostuksesta annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Lisätietoja

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Erikoissuunnittelija Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 545 2665, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa
Puhuri Oy, projekti-insinööri Pauli Maaninka, puh 050 4549 289, etunimi.sukunimi@puhuri.fi

Konsulttina hankkeessa toimii
FCG Planeko Oy, Saara-Kaisa Konttori, 050 3120 425, etunimi.sukunimi@fcg.fi