BIOTIE THERAPIES Oy

Korjaus Biotie Therapies Oyj osavuosikatsaukseen tammikuu - kesäkuu 2010

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 10:35 EEST

Biotie korjaa tilikauden 2010 aiemmissa osavuosikatsauksissa käyttämäänsä
tulkintaa, jonka mukaan sen saksalaisen tytäryhtiön Biotie Therapies GmbH:n
Sächsische Aufbaubankilta ("SAB") saamat avustukset on kirjattu liikevaihtoon.
Korjatun tulkinnan mukaan avustukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Korjaus ei vaikuta Yhtiön tulokseen eikä tulevaisuuden näkymiin.
Osavuosikatsauksessa julkaistut tilikauden tulos, tilikauden laaja tulos ja
osakekohtainen tulos pysyvät ennallaan.

Korjauksen johdosta osavuosikatsauksen 1-6/2010 liikevaihto laskee 473
tuhannella eurolla 1 982 tuhanteen euroon ja liiketoiminnan muut tuotot kasvavat
vastaavalla määrällä 745 tuhanteen euroon. Korjauksen johdosta kauden 1-3/2010
liikevaihto laskee 203 tuhannella eurolla 998 tuhanteen euroon ja liiketoiminnan
muut tuotot kasvavat vastaavalla määrällä 298 tuhanteen euroon.

Selvyyden vuoksi Biotie on päättänyt julkaista uudelleen koko kyseisen
osavuosikatsauksen, sisältäen IAS 8 mukaiset liitetiedot, ja se on esitetty alla
kokonaisuudessaan.

Turku, 25.10.2010

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa, toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja (CFO) Thomas Taapken,
puh. +358 2 274 8900, sähköposti:thomas.taapken@biotie.comhttp://www.biotie.com">www.biotie.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biotie.com">www.biotie.com

BIOTIE THERAPIES OYJ            OSAVUOSIKATSAUS       6.8.2010 klo 9.00

Biotie Therapies osavuosikatsaus tammikuu - kesäkuu 2010

- Biotie raportoi positiivisia päätuloksia kliinisestä tutkimuksesta VAP-1
vasta-aineella nivelreumapotilailla aikaisemmin vuonna 2010. Käynnissä olevan
psoriasispotilailla tehtävän tutkimusten päätulosten odotetaan olevan saatavilla
syyskuussa 2010.

- Biotie jatkaa VAP-1 vasta-ainelääkkeensä kehitystyötä tulehdussairauksiin ja
pitää itsellään tuotteen maailmanlaajuiset oikeudet Rochen ilmoitettua että se
ei käytä optiotaan lisensoida tuote. Valmistelut vaiheen 2 kliinisten
tutkimusten käynnistämiseksi ovat käynnissä.

- Biotie raportoi positiivisia päätuloksia kliinisestä tutkimuksesta kolmannen
sukupolven PDE4-estäjällä. ELB353 (INN ronomilasti) on hyvin siedetty ja
farmakologisesti aktiivinen. Vaiheen 2 kliinistä ohjelmaa valmistelevat työt on
aloitettu.

- Tutkimusyhteistyö Pfizerin kanssa PDE10 estäjien kehittämiseksi skitsofrenian
hoitoon päättyi kesäkuussa 2010. Pfizerilla on kaupalliset oikeudet kaikkiin
tutkimusyhteistyön puitteissa profiloituihin lääkekandidaatteihin.

- Katsauskauden liikevaihto oli 2,0 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa vuonna
2009). Katsauskauden tappio oli 7,1 miljoonaa euroa (tappio 5,7 miljoonaa euroa
vuonna 2009 ilman kertaluontoisia eriä, jotka liittyvät tiettyjen aineettomien
hyödykkeiden alaskirjauksiin. Katsauskauden 2009 kokonaistappio kertaluonteiset
erät mukaan lukien oli 9,6 miljoonaa euroa). Tulos per osake oli -0,04 euroa (-
0,07 euroa vuonna 2009).

- Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskautena oli -8,1 miljoonaa euroa (-6,7
miljoonaa euroa vuonna 2009). Yhtiön likvidit varat olivat 30.6.2010 11,6
miljoonaa euroa (18,8 miljoonaa euroa 30.6.2009).

Toinen vuosineljännes lyhyesti:

- Liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä (1,4
miljoonaa euroa 2009). Toisen vuosineljänneksen tappio oli 3,4 miljoonaa euroa
(tappio 2,9 miljoonaa euroa vuonna 2009 ilman kertaluontoisia eriä, jotka
liittyvät tiettyjen aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksiin. Kokonaistappio
toisella vuosineljänneksellä 2009 kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 6,7
miljoonaa euroa). Tulos/osake oli -0,02 euroa (-0,05 euroa vuonna 2009).

- Liiketoiminnan nettorahavirta toisella vuosineljänneksellä oli -3,7 miljoonaa
euroa (-3,3 miljoonaa euroa vuonna 2009).

Toimitusjohtaja Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj:

"Olemme saaneet positiivisia aikaisen kliinisen vaiheen tutkimustuloksia
kahdesta tulehduslääkeohjelmastamme - sekä VAP-1 vasta-aineella että kolmannen
sukupolven PDE4 inhibiittorillamme, ronomilastilla. Jatkokehityksen tähtäävät
valmistelevat työt ovat käynnissä. Yhteistyösopimuksia hankkeiden eteenpäin
viemiseksi harkitaan, mikäli kaupallisesti edulliset ehdot ovat saavutettavissa.
Avainprojektimme, nalmefeeni alkoholiriippuvuuteen etenee suunnitellusti ja
yhteistyökumppani Lundbeckin odotetaan raportoivan päätuloksia meneillään
olevista vaiheen 3  kliinisistä tutkimuksista vuoden 2010 lopulla."

Tulevaisuuden näkymät

- Biotie tukee lisenssipartneriaan Lundbeckia käynnissä olevissa vaiheen 3
kliinisissä tutkimuksissa nalmefeenin alkoholismi-indikaatiossa. Ensimmäisiä
tuloksia tutkimuksista odotetaan vuoden 2010 lopulla ja mahdollinen
myyntilupahakemus EU:n aluella voitaneen jättää vuonna 2011.

- Biotie jatkaa VAP-1 vasta-ainelääkkeen kehitystä. Käynnissä olevan
psoriasispotilailla tehtävän tutkimusten päätulosten odotetaan olevan saatavilla
syyskuussa 2010. Tuotteen Japania, Taiwania, Singaporea, Uutta Seelantia ja
Australiaa koskevat kehittämis- ja kaupallistamisoikeudet on lisensoitu
Seikagakulle ja ja Biotiellä on tuotteen maailmanlaajuiset oikeudet, näitä maita
lukuunottamatta. Yhtiö tulee hakemaan tuotteelle uusia partnereita.

- Biotie jatkaa ronomilastin (aikaisemmin ELB353) aktiivista kehitystyötä
keuhkoahtaumataudin hoitoon. Kliinisiä jatkotutkimuksia valmistellaan ja Yhtiö
tulee hakemaan kehityskumppania tuotteelle.

- Tutkimusyhteistyö Pfizerin kanssa PDE10 -estäjien kehittämiseksi
skitsofreniaan päättyi kesäkuussa. Pfizerilla on kaupalliset oikeudet kaikkiin
tutkimusyhteistyön puitteissa profiloituihin lääkekandidaatteihin ja Biotie
tulee tukemaan Pfizeria tuotteiden kehityksessä.

- Biotien tulee varmistaa rahoituksen riittävyys vuoden 2011 toisen
vuosineljänneksen jälkeen. Kliinisessä vaiheessa oleviin hankkeisiin liittyvä
kaupallinen sopimus voi merkittävästi kohentaa yhtiön taloudellista asemaa.
Potentiaalisten yhteistyö- tai lisensointisopimusten kassavaikutuksesta ei ole
mahdollista antaa luotettavia ennusteita. Yhtiö voi hankkia lisärahoitusta
osakeanneilla tai käyttämällä Yorkvillen kanssa solmittua  sopimusta, jonka
ehtojen mukaisesti Yorkville on sitoutunut merkitsemään Yhtiön osakkeita.

Vuoden 2010 kalenteri

Osavuosikatsaus tammi- syyskuu 2010: 29.10.2010

Webcast ja puhelinkonferenssi:

Analyytikoille ja lehdistölle järjestetään webcast ja puhelinkonferenssi
6.8.2010 klo 15.00 Suomen aikaa. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on
englanti. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Timo Veromaa ja
talousjohtaja Thomas Taapken.

Puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen sen
alkua Suomesta 09 2319 4349  tai U.K. +44 (0)20 7806 1968 tai U.S.
+1 212 444 0898, tunnus 6094903. Neuvottelua voi seurata myös osoitteessa
http://www.biotie.com">www.biotie.com Tallenne on saatavilla Biotien sivuilla myöhemmin samana
päivänä.

Lisätiedot: Virve Nurmi, sijoittajasuhdepäällikkö puh. 02 274 8911, sähköposti:
virve.nurmi@biotie.com

_____________________________________________________________________________

Biotie Therapies osavuosikatsaus

Biotie Therapies

Biotie on lääkekehitysyhtiö, jonka tutkimuksen ja tuotekehityksen painopiste on
keskushermostosairauksien ja tulehdussairauksien alueilla. Biotien
tuotekehityssalkussa on kattava valikoima pienimolekyylisiä ja biologisia
lääkekandidaatteja kliinisen ja prekliinisen kehityksen eri vaiheissa. Yhtiön
tuotteet kohdentuvat sairauksiin, joihin ei vielä ole tehokasta hoitoa ja joissa
on suuri markkinapotentiaali kuten riippuvuussairaudet, psykoottiset sairaudet,
nivelreuma, psoriaasi ja keuhkoahtaumatauti.

Lääkekehitysprojektien nykytilanne:

Nalmefeeni, uusi hoitomuoto alkoholiriippuvuuteen. Nalmefeeni on uudenlainen
alkoholiriippuvuuden hoitomuoto. Toisin kuin nyt käytössä olevilla
lääkehoidoilla, nalmefeenihoidon tavoitteena ei ole juomisen lopettaminen. Sen
sijaan nalmefeeni hillitsee juomishimoa ja rajoittaa näin raskasta
alkoholinkäyttöä. Nalmefeenia kehitetään suun kautta otettavaksi lääkkeeksi,
jota otetaan vain tarvittaessa.

Lundbeckilla on nalmefeenin maailmanlaajuiset oikeudet, poislukien Etelä-Korea.
Lundbeckilla on käynnissä kolme vaiheen III tutkimusta nalmefeenilla
alkoholiriippuvuuden hoitoon. Tutkimusten ensimmäisten päätulosten odotetaan
olevan saatavilla vuoden 2010 lopussa. Biotie rahoittaa osan kliinisten
tutkimusten kustannuksista.

Ronomilasti (aikaisemmin ELB353), keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu PDE4
-estäjä. Ronomilasti on suun kautta kerran päivässä annettava fosfodiesteraasi
4 (PDE4) -entsyymin estäjä kroonisisiin tulehdussairauksiin. Ensisijaisesti
tavoiteltava käyttöaihe on keuhkoahtaumatauti (COPD; chronic obstructive
pulmonary disease), jonka lääkehoitomahdollisuudet ovat edelleen hyvin
rajalliset.

Ronomilastin on jo valmistuneissa kliinisissä tutkimuksissa osoitettu olevan
turvallinen ja yleensä hyvin siedetty kaikillla tutkituilla annoksilla, 100mg
kerran päivässä annostelu mukaan lukien. Tutkimushenkilöillä ei ole raportoitu
vakavia tai vaikeita haittatapahtumia ja farmakokineettisiltä ominaisuuksiltaan
ronomilasti sopii annosteltavaksi kerran päivässä. Vahva ja tilastollisesti
erittäin merkitsevä biomerkkiainevaste on vahvistanut hyvin siedettyjen
ronomilastiannosten farmakologisen aktiivisuuden ihmisellä.

Vascular Adhesion Protein-1 (VAP-1) - keskeinen tulehdusreseptori. VAP-1:n on
osoitettu olevan keskeisessä asemassa moniin kroonisiin tauteihin, esim.
nivelreumaan, psoriaasiin ja sokeritautiin liittyvässä tulehdusreaktiossa. VAP-
1:n toiminnan salpaamisen odotetaan lievittävän tulehdusreaktiota sekä näissä
taudeissa että mahdollisesti muissa kroonisissa tulehdustaudeissa, joihin ei ole
olemassa tyydyttävää lääkehoitoa. Biotiellä on vahva patenttisuoja ja
merkittävää osaamista VAP-1 reseptoriin liittyen.

VAP-1:n toimintaa pystytään estämään sekä biologisilla vasta-ainelääkkeillä että
pienmolekyyleillä, jotka estävät VAP-1:n SSAO-entsyymiaktiivisuutta. Molemmilla
on omat ensisijaisesti tavoitellut käyttöaiheensa.

VAP-1 vasta-ainelääke, kliinisessä vaiheessa oleva biologinen tulehduslääke.
Biotie kehittää täysin ihmisperäistä monoklonaalista vasta-ainetta, joka estää
VAP-1:n toimintaa. Biotie on aiemmin raportoinut positiivisia tuloksia kokonaan
ihmisperäisellä monoklonaalisella VAP-1 vasta-aineella (BTT-1023) 24
nivelreumapotilaalla. Tutkimuksessa selvitettiin suonensisäisesti annettujen
toistettujen vasta-aineannosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja
farmakokinetiikkaa. BTT-1023 oli yleensä hyvin siedetty, eikä
tutkimushenkilöillä raportoitu vakavia tai vaikeita haittatapahtumia. Tutkimusta
ei ollut suunniteltu lääkkeen tehon muodolliseen tilastolliseen arviointiin.
Useilla tehomittareilla, kuten 28 nivelen arviointiin perustuvalla Disease
Activity Score (DAS28) -kriteeristöllä, American College of Rheumatology (ACR)
-kriteeristöllä, tutkijan kokonaisarviolla ja laskolla arvioituna hoitovasteet
korkeimmissa annosryhmissä olivat kuitenkin suurempia kuin lumelääkeryhmässä.
Useat korkeampia annoksia saaneet potilaat saavuttivat ACR50 -hoitovasteen (50%
vähenemä ACR -kriteeristössä) lääkehoidon aikana.

Tutkimusasetelmaltaan saman tyyppinen tutkimus psoriaasipotilailla on käynnissä
ja tutkimuksen päätuloksia odotetaan syyskuussa 2010.

Seikagaku Corporation on lisensoinut VAP-1-vasta-ainelääkkeen oikeudet
alueelleen, johon kuuluvat Japani, Taiwan, Singapore, Uusi-Seelanti ja
Australia. Biotie on oikeutettu saamaan allekirjoitus- ja etappimaksuja yhteensä
16,7 miljoonaan dollariin saakka ja lisäksi rojaltituloja myynnistä.

Biotie jatkaa VAP-1 vasta-ainelääkkeensä kehitystyötä  ja valmistelut vaiheen 2
kliinisten tutkimuksen aloittamiseksi ovat käynnissä. Biotie tulee hakemaan
uutta kehitys- ja kaupallistamispartneria Seikagakun lisäksi mikäli uuden
kumppanin kanssa kaupallisesti edulliset ehdot ovat saavutettavissa.

VAP-1 SSAO -salpaajat. Biotie kehittää myös pienimolekyylisiä VAP-1 SSAO
-estäjiä. Tutkimus on prekliinisessä vaiheessa. Biotiellä on tutkimusyhteistyö-
ja optiosopimus Rochen ja Seikagakun kanssa (Seikagakun Japanin, Taiwanin,
Singaporen, Uuden Seelannin ja Australian kattava territorio).
Yhteistyösopimuksen mukaan molemmat osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan,
mutta Biotiellä on omistusoikeus kehitettyihin lääkekandidaatteihin kunnes Roche
käyttää oikeutensa muuttaa optiosopimus lisenssisopimukseksi.

Fosfodiesteraasi 10 (PDE10) -entsyymin estäjät, uusi skitsofrenian hoitomuoto.
PDE10 on uusi lääkevaikutuskohde, ja Biotie on osoittanut PDE10 -estäjien olevan
tehokkaita useissa antipsykoottista vaikutusta ennustavissa eläinmalleissa.
Biotien PDE10 -estäjien uskotaan olevan nykyisin käytössä olevia
skitsofrenialääkkeitä parempia sekä tehon että haittavaikutusten osalta.

Biotie jatkoi tutkimusyhteistyötä Pfizerin kanssa uusien PDE10 -estäjien
kehittämiseksi skitsofreniaan sopimuksen päättymiseen kesäkuuhun 2010 saakka.
Pfizerilla on kaupalliset oikeudet kaikkiin siihen mennessä profiloituihin
lääkekandidaatteihin.

Taloudellinen katsaus

Liikevaihto: Liikevaihto katsauskaudella tammi- kesäkuu 2010 oli 2,0 miljoonaa
euroa (2,7 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liikevaihto koostui Pfizerin kanssa
tehdyn tutkimusyhteistyön tuotoista ja aikaisempien jo solmittujen useiden
lisenssisopimusten allekirjoitusmaksujen jaksotuksista.

Tulos: Katsauskauden tammi- kesäkuu tappio oli 7,1 miljoonaa euroa
(Katsauskauden 2009 kokonaistappio kertaluontoiset erät mukaan lukien oli 9,6
miljoonaa euroa.). Katsauskauden tutkimus- ja kehityskulut olivat 7,3 miljoonaa
euroa (7,5 miljoonaa euroa vuonna 2009 ilman kertaluontoisia eriä).

Rahoitus: Yhtiön likvidit varat olivat 30.6.2010 11,6 miljoonaa euroa (18,8
miljoonaa euroa 30.6.2009).

Yhtiö on sijoittanut likvidit varansa pankkitalletuksiin ja
rahamarkkinarahastoihin. Yli kolmen kuukauden maturiteetin talletukset
raportoidaan "eräpäivään asti pidettävät sijoitukset" erässä taseessa kun taas
talletukset, joiden maturiteetti on lyhyempi kuin kolme kuukautta raportoidaan
rahavaroissa.

Biotiellä on Standby Equity Distribution Agreement -sopimus yhdysvaltalaisen
Yorkville -rahaston kanssa. Yorkville on antanut Biotielle sitoumuksen merkitä
tai ostaa Biotieltä yhtiön tavallisia nimellisarvottomia osakkeita yhteensä 20
miljoonalla eurolla syyskuuhun 2012 asti Biotien niin halutessa. Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa Biotien käyttöpääoman rahoitus lyhyellä ja
keskipitkällä aikavälillä.

Oma pääoma: Konsernin oma pääoma on -15,9 miljoonaa euroa (IFRS). Biotien
omavaraisuusaste 30.6.2010 oli -67,2% (30.6.2009 -29,8%).

Investoinnit ja kassavirta: Liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudella oli
-8,1 miljoonaa euroa (-6,7 miljoonaa euroa vuonna 2009). Yhtiön investoinnit
katsauskaudella olivat 180 tuhatta euroa (2009: 86 tuhatta euroa).

Henkilöstö

Biotien henkilöstömäärä oli katsauskaudella tammi- kesäkuu 2010 keskimäärin 82
(vuonna 2009: 80) ja katsauskauden lopussa 80 (2009: 81).

Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön kaikki osakkeet ovat samanlajisia ja tuottavat samat oikeudet. Kaikki
osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja kukin osake tuottaa yhden äänen.
Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssa (Pienet yhtiöt,
Terveydenhuolto).

Yhtiön osakepääoma on 51.506.678,10 euroa (suomalaisen kirjanpitokäytännön
mukaan, FAS). Yhtiöllä on yhteensä 158.752.560 osaketta, joista yhtiön hallussa
463.255 osaketta.

Omistusmuutokset

Toisella vuosineljänneksellä yhtiön tietoon ei ole tullut yhtään liputusrajan
ylittävää liputusilmoitusta.

Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista sekä kuukausittain päivitettävä suurimmat
osakkeenomistajat -lista ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla
http://www.biotie.com/sijoittajat">www.biotie.com/sijoittajat

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Strategiset riskit liittyvät lääkekehitysprojektien tekniseen onnistumiseen,
regulatorisiin epävarmuustekijöihin, kaupallisten partnereiden strategisiin
päätöksiin, patenttisuojan hankintaan, ylläpitoon ja patenttisuojan pitävyyteen,
kilpailevien tuotteiden markkinoilletuloon ja yhtiön tuotteiden myynnin
kehitykseen ja rahoituksen saatavuuteen. Esimerkiksi, vaikka yhtiön
tuotekehitysprojekteista on solmittu kaupallistamis- ja yhteistyösopimuksia, ei
ole varmuutta siitä, että sopimuskumppani toimii sopimuksen mukaisesti,
viranomaiset tulevat hyväksymään kehitteillä olevan lääkkeen tai hyväksytty
tuote kaupallistetaan. Yhtiön tuotteiden kehitys ja menestys on riippuvainen
kolmansista osapuolista. Mikä tahansa tutkimusprojekteissa tapahtuva epäsuotuisa
muutos saattaa vaarantaa omaisuuden arvoa ja näin ollen edustaa merkittävää
riskiä yhtiössä. Tällaiset epäsuotuisat tapahtumat saattavat toteutua lyhyellä
varoitusajalla ja ovat ennakoimattomia.

Yhtiön pääasialliset toiminnalliset riskit liittyvät avainhenkilöihin,
omaisuuteen (erityisesti immateriaalioikeuksiin liittyvään varallisuuteen) ja
riippuvuuteen lisensointipartnereiden päätöksiin.

Lääkekehitysohjelmien eteneminen kaupallistettaviksi lääketuotteiksi edellyttää
merkittäviä taloudellisia panostuksia. Konserni rahoittaa toimintojaan kolmen
päärahoituslähteen kautta: lisensointisopimuksiin perustuva tulovirta,
avustukset, ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen pääomamarkkinoilta.

Siitä huolimatta, että Biotiellä on useampia voimassaolevia
lisensointisopimuksia, mikä tahansa yhdenkin partnerin irtisanoma sopimus voi
aiheuttaa negatiivisen vaikutuksen yhtiön lähiajan maksuvalmiuteen. Lisäksi
konserni tukeutuu tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen avustuksin ja
lainoin. Nämä tuet, joita paikalliset, kansalliset ja EU-tason instituutiot
tarjoavat edistääkseen taloudellista ja teknologista kehitystä alalla, jolla
konserni toimii, ovat aiemmin olleet huomattavia. Avustusten saatavuutta
keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ei voida kuitenkaan taata ja näin ollen
tämä muodostaa mahdollisen riskin konsernin tuloihin nähden tulevaisuudessa. Nyt
käynnissä olevien ohjelmien puittessa avustuksia on saatavilla Q3 2010 saakka.
Konsernin toimintojen rahoitus pohjautuu pitkälti sen emoyhtiön Biotien oman
pääoman ehtoiseen rahoitukseen ja lainarahoitukseen. Ei ole varmuutta siitä,
että konsernin suunnittelemien toimien toteuttamiseksi saadaan turvattua
riittävä rahoitus. Rahoitusmarkkinoiden tilanne on epävakaa ja tällä hetkellä on
epävarmaa pystyykö yhtiö varmistamaan rahoituksen saatavuutta tarvittaessa
pääomamarkkinoilta.

Suojatakseen konsernin liiketoimintojen jatkumisen Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden
on säilytettävä riittävä maksuvalmius ja pääoma myös 2011 toisen
vuosineljänneksen jälkeen. Kliinisessä vaiheessa oleviin hankkeisiin liittyvä
kaupallinen sopimus voi merkittävästi kohentaa yhtiön taloudellista asemaa.
Potentiaalisten yhteistyö- tai lisensointisopimusten kassavaikutuksesta ei ole
mahdollista antaa luotettavia ennusteita. Yhtiö voi hankkia lisärahoitusta
osakeanneilla tai käyttämällä Yorkiville kanssa solmittua sopimusta, jonka
ehtojen mukaisesti se on sitoutunut merkitsemään Yhtiön osakkeita.

Konserni voi vaikuttaa pääoman määrään sopeuttamalla kulurakennettaan saatavilla
olevan rahoituksen mukaisesti. Johto valvoo pääomaa ja maksuvalmiutta pääoman ja
kassavarojen määrän perusteella. Näistä raportoidaan hallitukselle
kuukausittain.

IFRS ja laatimisperiaatteet

Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja IFRS:n laatimisperiaatteita
kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen
kaikkia IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Turussa 6.8.2010

Biotie Therapies Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Sijoittajasuhdepäällikö Virve Nurmi
Puh. 02-274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biotie.com">www.biotie.com

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(IFRS)

  1.4.- 1.4.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.6.2010 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

1.000 euroa 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk
-------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihto 984 1.357 1.982 2.740 5.628Tutkimus- ja kehityskulut -3.523 -8.988 -7.292 -12.913 -21.109

Hallinnon kulut -1.124 -937 -2.169 -1.899 -3.768

Liiketoiminnan muut tuotot 447 352 745 760 1.618

Liiketoiminnan muut kulut 0 -8 0 -12 0
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos -3.216 -8.224 -6.734 -11.324 -17.631Rahoitustuotot 20 187 65 446 627

Rahoituskulut -211 -267 -424 -544 -938
-------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja -3.407 -8.304 -7.093 -11.422 -17.942Tuloverot 0 1.624 0 1.859 1.859
-------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos -3.407 -6.680 -7.093 -9.563 -16.083Tilikauden laaja tulos -3.407 -6.680 -7,093 -9.563 -16.083Jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille -3.407 -6.680 -7.093 -9.563 -16.083Laajan tuloksen jakautuminen

  Emoyhtiön omistajille -3.407 -6.680 -7.093 -9.563 -16.083Tulos/osake (EPS) -0,02 -0,05 -0,04 -0,07 -0,11
laimentamaton &
laimennettu, EURKONSERNITASE
(IFRS)

1.000 euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
---------------------------------------------------------------------
VaratPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 7.169 7.217 7.186

Liikearvo 379 379 379

Aineelliset käyttöomaisuus- 2.502 2.903 2.666
hyödykkeet

Muut osakkeet 10 10 10
---------------------------------------------------------------------
  10.060 10.509 10.241Lyhytaikaiset varat

Ennakkomaksut 101 0 0

Myytävissä olevat rahoitusvarat 34 131 34

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3.000 10.000 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1.896 2.170 1.507

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 0 3.011 8.853
kirjattavat rahoitusvarat

Rahavarat 8.638 5.769 10.891
---------------------------------------------------------------------
  13.669 21.081 21.285Varat yhteensä 23.729 31.590 31.526Oma pääoma ja velatOma pääoma

Osakepääoma 43.057 36.361 43.057

Sijoitetun vapaan oman pääoman 1.180 980 1.180
rahasto

Kertyneet voittovarat -53.093 -37.204 -37.092

Tilikauden tulos -7.093 -9.563 -16.083
---------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä -15.949 -9.426 -8.938Pitkäaikaiset velat

Varaukset 143 153 160

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 25.714 25.403 25.597

Eläkevelvoitteet 554 586 543

Muut pitkäaikaiset velat 7.095 6.359 6.729

Pitkäaikaiset saadut ennakkomaksut 429 1.593 1.375
---------------------------------------------------------------------
  33.935 34.094 34.404Lyhytaikaiset velat

Varaukset 597 641 594

Eläkevelvoitteet 16 15 17

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 199 233 217

Lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut 1.891 3.056 1.953

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 3.040 2.977 3.279
---------------------------------------------------------------------
  5.743 6.922 6.060Velat yhteensä 39.678 41.016 40.464Oma pääoma ja velat yhteensä 23.729 31.590 31.526


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

1.000 euroa Osake- Osake- Sijoi- Omat Kerty- Oma
määrä pääoma tetun Osak- neet Pääoma
(1000 vapaan keet voitto- Yhteen-
kpl) oman varat sä
pääoman
rahasto
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 144.321 36.361 980 -15 -37.215 110
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos         -16.083 -16.083

Myönnetyt optiot         339 339

Osakeanti 14.432 7.216       7.216

Osakeantiin liittyvät kulut   -520       -520

SEDA sopimuksen nojalla  annetut     200   -200 0
omat osakkeet
--------------------------------------------------------------------------------
  14.432 6.696 200 0 -15.944 -9.048
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 31.12.2009 158.753 43.057 1.180 -15 -53.160 -8.938
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos         -7.093 -7.093

Myönnetyt optiot         82 82
--------------------------------------------------------------------------------
  0 0 0 0 -7.011 -7.011
--------------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA 30.06.2010 158.753 43.057 1.180 -15 -60.171 -15.949
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

  1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

1.000 euroa 6 kk 6 kk 12 kk
-----------------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden tulos -7.093 -9.563 -16.083

Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity -494 4.141 3.331
maksutapahtumaa

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 0 -11 -53
kirjattavien rahoitusvarojen
uudelleenarvostuksesta johtuva
lisäys/vähennys

 Korkokulut ja muut 424 544 963
Rahoituskulut

 Korkotuotot -127 -445 -599

 Verot 0 -1.859 -1.859

Käyttöpääoman muutokset:

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -490 -589 -126

 Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -255 904 1.172

 Varausten muutos -14 32 -8

Maksetut korot -36 -81 -106

Saadut korot 32 242 48

Maksetut verot -6 -5 -6
-----------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -8.059 -6.690 -13.326Investointien rahavirratKäypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavien rahoitusvarojen muutos

  Lisäykset 0 -3.000 -9.000

  Vähennykset 8.886 0 200

Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos

  Lisäykset -3.000 -900 -900

  Vähennykset 0 9.400 20.142

Investoinnit -180 -86 -165
-----------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta 5.707 5.414 10.277Rahoituksen rahavirrat

Osakeannista saadut maksut 0 0 7.216

Osakeantiin liittyvät maksut 0 0 -520

Pitkäaikaisten lainojen nostot 186 360 632

Lainojen takaisinmaksut 0 0 -40

Rahoitusleasingvelkojen maksut -87 -52 -86
-----------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta 99 308 7.202Rahavarojen muutos -2.253 -969 4.153

Rahavarat kauden alussa 10.891 6.738 6.738

Rahavarat kauden lopussa 8.638 5.769 10.891


Kausia 1.1.-31.3.2010, 1.4.-30.6.2010 ja 1.1.-30.6.2010 koskevien virheiden
oikaisut

Yhtiö on havainnut virheen liikevaihdon tuloutuksessa kausilta 1-6/2010, virhe
on korjattu takautuvasti IAS 8 standardin mukaisesti. Virhe koski yhtiön
Sächsische Aufbaubankilta ("SAB") saamien avustusten kirjaamista liikevaihtoon.
Korjatussa tuloslaskelmassa SAB:lta saadut avustukset kirjataan liiketoiminnan
muihin tuottoihin. Korjaus ei vaikuta tilikauden tulokseen eikä osakekohtaiseen
tulokseen. Virheet on korjattu 1-6/2010 osavuosikatsaukseen ja alla on esitetty
muuttuneet tiedot kausilta1.1.-31.3.2010, 1.4.-30.6.2010 ja 1.1.-30.6.2010.

Vaikutus konsernin laajan tuloslaskelman lukuihin


  1.1.-31.3.2010

1.000 euroa julkaistu oikea oikaisun määrä
---------------------------------------------------------
Liikevaihto 1.201 998 -203

Liiketoiminnan muut tuotot 95 298 203
  1.4.-30.6.2010

1.000 euroa julkaistu oikea oikaisun määrä
---------------------------------------------------------
Liikevaihto 1.254 984 -270

Liiketoiminnan muut tuotot 177 447 270
  1.1.-30.6.2010

1.000 euroa julkaistu oikea oikaisun määrä
---------------------------------------------------------
Liikevaihto 2.455 1.982 -473

Liiketoiminnan muut tuotot 272 745 473
Vaikutus konsernin tunnuslukuihin

TUNNUSLUKUJA

  1.1.-31.3.2010

1.000 euroa julkaistu oikea oikaisun määrä
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kehitys

Liikevaihto 1.201 998 -203

Kannattavuus

Liikevoitto/tappio

 Prosenttia liikevaihdosta, % -292,9 -352,5 -59,6

Voitto/tappio ennen veroja

 Prosenttia liikevaihdosta, % -307,0 -369,3 -62,3
TUNNUSLUKUJA

  1.1.-30.6.2010

1.000 euroa julkaistu oikea oikaisun määrä
------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kehitys

Liikevaihto 2.455 1.982 -473

Kannattavuus

Liikevoitto/tappio

 Prosenttia liikevaihdosta, % -274,3 -339,8 -65,5

Voitto/tappio ennen veroja

 Prosenttia liikevaihdosta, % -288,9 -357,9 -69,0


VASTUUSITOUMUKSET

1.000 euroa                                       30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

--------------------------------------------------------------------------------


Operatiiviset leasingvastuut                 111 145 137Vuoden kuluessa erääntyvät 78 82 88

Myöhemmin erääntyvät 33 63 49

Vuokrasitoumukset 303 454 382Vuoden kuluessa erääntyvät 237 233 237

Myöhemmin erääntyvät 66 221 145
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 414 599 519
Konserni vuokraa moottoriajoneuvoja sekä koneita ja laitteita 3-5 vuoden
vuokrasopimuksilla.

Vuokrasitoumukset sisältävät Pharmacityn toimitilavuokrat 30.11.2011 saakka.
 Tilat on vuokrattu edelleen.

Sitoumukset

Biotien ostositoumusten määrä 30.6.2010 oli 3,1 miljoonaa euroa koostuen
pääasiassa sopimuksiin perustuvista tutkimuspalveluista.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa ei ole tapahtunut vuoden 2010 aikana
merkittäviä muutoksia.TUNNUSLUKUJA

  1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

1.000 euroa 6 kk 6 kk 12 kk
----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kehitys

Liikevaihto 1.982 2.740 5.628

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 82 80 81

Henkilöstö kauden lopussa 80 81 82

Tutkimus- ja kehitysmenot 7.292 12.913 21.109

Investoinnit 180 86 475Kannattavuus

Liikevoitto/tappio -6.734 -11.324 -17.631

 Prosenttia liikevaihdosta, % -339,8 -413,3 -313,27

Voitto/tappio ennen veroja -7.093 -11.422 -17.942

 Prosenttia liikevaihdosta, % -357,9 -416,9 -318,80Tase

Rahavarat 11.638 18.780 19.744

Oma pääoma -15.949 -9.426 -8.938

Taseen loppusumma 23.729 31.590 31.526Rahoitus ja taloudellinen asema

Oman pääoman tuotto, % - - -

Sijoitetun pääoman tuotto, % -56,0 -53,9 -86,0

Omavaraisuusaste, % -67,2 -29,8 -28,4

Nettovelkaantumisaste, % -89,5 -72,7 -67,9Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake (EPS) laimentamaton & -0,04 -0,07 -0,11
laimennettu, EUR

Oma pääoma/osake, EUR -0,10 -0,07 -0,0563

Osinko/osake, EUR - - -

Osinko/tulos, % - - -

Efektiivinen osinkotuotto, % - - -

Hinta/voitto suhde (P/E-luku) - - -Osakekohtainen kurssikehitys

Alin kurssi 0,45 0,23 0,23

Ylin kurssi 0,65 0,48 0,67

keskikurssi 0,55 0,30 0,42

Kauden päätöskurssi 0,47 0,33 0,55Osakekannan markkina-arvo 74,6 47,6 87,3
kauden lopussa EUR MOsakevaihto

vaihdettujen osakkeiden 39.220.905 20.710.329 51.471.584
lukumäärä, kpl

Osuus osakkeista, % 24,7 14,4 32,4

Osakkeiden osakeantioikaistun 158.752.560 144.320.560 144.992.735
määrän painotettu keskiarvo
kaudella, kpl

Osakkeiden osakeantioikaistu 158.752.560 144.320.560 158.752.560
lukumäärä kauden lopussa, kpl

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto, %
Voitto ennen veroja + rahoituskulut
----------------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma
----------------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat - rahavarat
----------------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma

Osakekohtainen tulos (EPS)
Emoyhtiön omistajille jaettava tulos
----------------------------------------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä tilikauden
aikana

Oma pääoma/osake
Oma pääoma
------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa[HUG#1454735]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Biotie Therapies Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug