Valtioneuvosto

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös aiheuttaa muutoksia poliisin päällystön eroamisikäsäännöksiin

Lehdistötiedote   •   Joulu 19, 2011 12:05 EET

Korkein hallinto-oikeus antoi tänään päätöksen, jossa se katsoo poliisin päällystön eroamisikää koskevan säännöksen olevan yhdenvertaisuuslain ja EU:n niin sanotun työsyrjintädirektiivin vastainen. Eroamisiällä tarkoitetaan ikää, jolloin henkilön on viimeistään jäätävä eläkkeelle työnantajan palveluksesta. Poliisin eroamisikäsäännöksen soveltamisen sijaan poliisin päällystöön tulee soveltaa valtion virkamieslain mukaista virkamiesten yleistä 68 vuoden eroamisikää. Pääsääntöisesti poliisien eroamisikä ja siten myös eläkeikä on muita valtion virkamiehiä alempi. Eroamisiät ovat alipäällystö- ja miehistöviroissa 58/60 vuotta ja päällystön osalta 63 vuotta.

Marraskuussa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle loppuraporttinsa luovuttanut työryhmä esitti, että eroamisikäsäännöksistä luovuttaisiin siirtymäajan jälkeen ja koko poliisihallinnon henkilöstöön sovellettaisiin valtion virkamieslain mukaista virkamiesten yleistä 68 vuoden eroamisikää. Asiaan liittyen tullaan asettamaan lainsäädäntöhanke.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo,            071878 8553