Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Koskikunnostukset Koskenkylänjoella ovat alkaneet

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 14:52 EEST

Uudenmaan ELY-keskus aloitti koskikunnostukset Itä-Uudellamaalla sijaitsevan Koskenkylänjoen kolmessa koskessa lokakuun puolessa välissä. Koskiin tehdään muun muassa soraistuksia ja kiveyksiä sekä rakennetaan luonnonmukainen kalatie. Kalataloudelliset kunnostukset ovat osa uutta HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on lohikalojen - kuten taimenen ja lohen - vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tukeminen Suomenlahteen laskevissa joissa sekä Suomessa että Virossa. Koskenkylänjoki toimii yhtenä hankkeen viidestä Suomen puoleisesta tutkimusjoesta.

Kunnostukset parantavat lohen ja taimenen elinoloja

Kunnostuksia tehdään Koskenkylänjoen yläjuoksulla Kartanonkoskeen, Kylmäkoskeen ja Luukkukoskeen.  Kohteisiin tehtävät kiveykset ja soraistukset parantavat lohen ja taimenen elinolosuhteita sekä lisäävät kutu- ja poikastuotantomahdollisuuksia.

Koskiin rakennetaan lisää kalojen lepo- ja suojapaikkoja sekä lohen ja taimen poikasille suotuisia soraikkoja. Kartanonkosken padon yhteyteen rakennetaan lisäksi luonnonmukainen kalatie, joka mahdollistaa kalojen nousuvaelluksen ylemmille lisääntymis- ja elinalueille.

Kunnostusten vaikutuksia seurataan

Toteutettavien kunnostustöiden vaikutuksia Koskenkylänjoen lohi- ja taimenkantoihin tutkitaan poikastiheysarviointien, sähkökoekalastusten ja mätirasiatutkimusten avulla. Koskenkylänjoella tehdään myös lohen ja taimenen elinympäristökartoitusta. Sähkökoekalastusten yhteydessä lohi- ja taimensaalista kerätään suomunäytteet DNA-tutkimusta varten, jossa kartoitetaan Suomenlahden alueen taimen- ja lohikantojen geneettistä perimää.

HEALFISH on Suomen ja Viron yhteinen hanke

HEALFISH-hankkeeseen on valittu viisi kohdejokea kummastakin osallistujamaasta. Näillä kehitetään parhaita keinoja vaelluskalakantojen elinolosuhteiden ja joen tilan parantamiseksi. Kiteytettynä hankkeen perusajatus on se, että hyvinvoivat vaelluskalakannat kertovat hyvässä tilassa olevasta joesta. Hyvässä kunnossa oleva joki taas puolestaan kuormittaa alapuolista vesistöä ja koko Itämerta mahdollisimman vähän.

Hankkeen parhaita käytäntöjä on tarkoitus levittävää myös muihin Itämeren maihin. Hanketta rahoittaa EU:n Central Baltic IVA- ohjelma.

Lisätietoja

  • Koskenkylänjoen koskikunnostukset: Suunnittelija Esa Lehtinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 532 8830
  • Työmaajärjestelyt: Rakennusmestari Juha Kuvaja, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 517 3462
  • HEALFISH-hanke: projektipäällikkö Markku Kaukoranta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 843 4726