Editor Helsinki Oy

Kotiläksyt kuntoon ennen kansainvälistymistä

Lehdistötiedote   •   Joulu 17, 2013 08:47 EET

Global Intelligence Alliancen toimitusjohtaja Markko Vaarnas painottaa hyvän valmistautumisen merkitystä yrityksen tähyillessä kansainvälisille markkinoille. – Kun yritys suunnittelee kansainvälistymistä, kannattaa kotiläksyt tehdä hyvin.

Suomi on pieni markkina ja heikko taloustilanne saa monet yritykset pohtimaan laajentumista kansainvälisille markkinoille. – Jos tuotteen tai palvelun kilpailukyky on kunnossa, voi yritys menestyä ja kasvaa merkittäväksi kansainväliseksi toimijaksi. Perusteellisten markkinaselvitysten tekeminen on kuitenkin kokemuksemme mukaan haaste suomalaisyrityksille. Tuntuu siltä, että kotiläksyt jätetään usein tekemättä, Markko Vaarnas kertoo.

Global Intelligence Alliance on markkina- ja kilpailija-analyyseihin erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka toiminta kattaa käytännössä kaikki globaalit markkinat. – Meidän roolimme on auttaa yrityksiä löytämään kasvun mahdollisuudet kansainvälisiltä markkinoilta sekä tunnistamaan kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät riskit.

Mikä on oikea markkina?

Mistä kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen kannattaa lähteä liikkeelle? – Kansainvälistymisen alkuvaiheessa tulisi tehdä yleisselvitys markkinapotentiaalista eli tutkia, löytyykö tuotteelle kansainvälistä potentiaalia. Tähän vaiheeseen liittyy kysyntäpotentiaalin selvittäminen markkinan koon ja kasvun muodossa sekä kilpailukentän ja mahdollisten markkinoillepääsyn esteiden kartoittaminen, Vaarnas kertoo.

Jos potentiaalia löytyy, tutkitaan tarkemmin muutamaa kohdemarkkinaa. Vaarnaksen mukaan suomalaisyritykset eivät enää lähtökohtaisesti tavoittele ainoastaan Ruotsin, Venäjän tai Baltian lähimarkkinoita. – Suomessa on entistä enemmän yrityksiä, jotka haluavat lähteä rohkeasti vaikkapa suoraan Pohjois-Amerikan tai Latinalaisen Amerikan markkinoille. Onkin ollut hienoa huomata, että meiltä löytyy aivan uudenlaista rohkeutta ja pioneeriasennetta.

Kolmas vaihe on valitun kohdemarkkinan syvällisempi tutkimus. – Tässä vaiheessa selvitetään, mikä on järkevin tapa mennä kyseiseen markkinaan: ostetaanko paikallinen yhtiö, perustetaanko oma toimipiste vai luodaanko esimerkiksi jakelijayhteistyö.

Tieto on valttia

Vaarnas korostaa, että yritysten, jotka jo toimivat kansainvälisillä markkinoilla, ei myöskään kannata levätä laakereillaan. – Kansainväliset suomalaisyhtiöt hyötyvät jatkuvasta markkinaseurannasta. Usein tilanne on se, että paikallinen toimisto on vastuussa paikallisen markkinan ymmärryksestä, mutta tieto ei välity pääkonttorille tai se on värittynyttä. Jos yhtiölle luodaan markkinaseurantajärjestelmä, voidaan koko organisaatio saattaa saman tiedon äärelle. Näin markkinatieto on läpinäkyvää ja henkilöstön hyödynnettävissä kaikkialla.

Kansainväliselle yritykselle voidaan tehdä myös markkinaselvityksiä, jos yhtiö hakee esimerkiksi kasvua uudella tuotteella tai uuteen segmenttiin panostamalla. – Silloin sukelletaan syvällisemmin kyseiseen markkinaan ja sen erityispiirteisiin. Yhtiöllämme on toimistot 10 maassa, joten tutkimustyötä voidaan tehdä paikallisella kielellä paikallisista lähteistä usein pohjautuen asiantuntijahaastatteluihin. Se on todellinen lisäarvo.

Riskit minimiin

Hyvä valmistautuminen siis kannattaa, mutta ei toki poista kaikkia riskejä. – Riskejä voi kuitenkin minimoida hoitamalla markkinaymmärrys kuntoon. Markkinatiedon hankinnalla on kustannuksensa, mutta se on kuitenkin vain murto-osa kustannuksista, joita voi aiheutua siitä että päätöksiä tehdään hataralla pohjalla ilman kunnollista markkinaymmärrystä, Vaarnas muistuttaa.

Lisätietoa artikkelista ja yhteydenotot: http://bit.ly/IOUnAw
Julkaisija: Editori.fi


Editori Helsinki Oy -yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi


Vastaava tuottaja Valtteri Rantalainen | p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi