Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Koulujen sisäilman ja energian kulutuksen vaikutuksia tutkitaan Kuopiossa

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2011 22:52 EET

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristöterveyden osasto Kuopiossa ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät, miten koulujen energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen. Kouluissa sisäilman laadulla on havaittu olevan vaikutuksia muun muassa oppilaiden oppimiseen, huomiokykyyn sekä poissaoloihin.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomessa -hankkeessa kymmenessä kuopiolaiskoulussa tarkkaillaan sisäympäristön laatua mittaamalla lämpötiloja, hiilidioksidi- ja TVOC-pitoisuuksia sekä energian kulutusta lukuvuoden 2011-2012 aikana.  Oppilaiden terveyttä ja oppimista selvitetään oirekyselyiden sekä huomiokykyä mittaavien testien avulla. Tulokset liitetään yhteen internetpohjaisen sovelluksen avulla.

”Rakennusten käyttäjät sekä myös Kuopion kaupunki ja kiinteistönhoito voivat hyödyntää sovelluksesta saatavia tuloksia. Esimerkiksi Tilakeskus ja koulujen rehtorit voivat jatkossa seurata koulujen mittaustuloksia internetin välityksellä”, kertoo erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy THL:sta.

Hankkeessa arvioidaan lisäksi, kuinka rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen voi kasvaa uutta liiketoimintaa.

”Valmistuneen selvityksen mukaan liiketoimintamahdollisuuksia syntyy, kun yritykset  erikoistuvat  tälle alalle, suunnittelu- ja laskentatyö lisääntyy, tilaajaorganisaatioiden tietoisuus kasvaa, automaatioaste nousee ja uudet palvelut sekä energiankulutuksen etäluenta tuo uusia mahdollisuuksia”, Haverinen-Shaughnessy jatkaa.

Hanketta rahoitetaan Tekesin Euroopan aluekehitysrahastosta. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida energiaparannusten kokonaisvaikutuksia. Tavoitteina ovat lisäksi itäsuomalaisten tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen sektorin välisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä menetelmien, kuten tuotteiden, toimenpiteiden ja palvelujen, kehittäminen ja testaaminen. Tutkimuksen pilottikohteina on noin 15 asuinkerrostaloa ja 10 koulurakennusta Kuopiosta ja lähialueilta.

Lisätietoja:

Ulla Haverinen-Shaughnessy
erikoistutkija
THL
puh. 020 610 6362
etunimi.sukunimi@thl.fi

Lue lisää Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä--Suomessa -hankkeesta