Kuntaliitto

Koulutuksen rakenteellinen kehittäminen osaksi kuntauudistusta

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2011 13:13 EET

(Kuntaliitto tiedottaa 27.10.2011) Kuntaliitto pitää tärkeänä, että koulutuspalveluja kehitetään kuntarakenneuudistuksen yhteydessä. Antamassaan lausunnossa koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2011 – 2016 Kuntaliitto esittää, että sektorikohtaiset rakenteelliset uudistusehdotukset poistetaan suunnitelmasta.

​ Oppilaitosverkkoja ja koulutuksen järjestämislupia on tärkeää tarkastella osana kuntarakenneuudistusta. Lukiota, nuorten ammatillista peruskoulutusta ja kansalaisopistoa tulee pitää osana kuntien palveluja. Kuntarakenneuudistuksen yhteydessä on mietittävä myös, miten koulutus järjestetään harvaan asutuilla alueilla, jotta koulutuspaikat olisivat opiskelijoiden saatavilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksen ehdotukset valtion kuntiin kohdistuvan ohjauksen tiukentamisesta tulisi Kuntaliiton mielestä poistaa. Kuntien itsehallinto edellyttää, että kunnat saavat itse päättää toiminnan järjestämisestä.

Rahoitus on turvattava

Kuntaliiton hallitus huomauttaa, ettei koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa ole käsitelty ollenkaan ehdotuksista aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Hallitusohjelman mukaan uusien ja nykyisten tehtävien ja velvoitteiden lisäämistä kunnille rajoitetaan ja niille osoitetaan yli puolet tehtävien todellisista kustannuksista.

Kuntaliitto edellyttää, että valtionosuusuudistus toteutetaan kokonaisuudistuksena eikä erillisinä koulutusmuotokohtaisina rahoituslainsäädännön uudistuksilla. Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa esitetään useita erillisiä rahoitusuudistuksia. Kuntaliitto ei näitä hyväksy.

Kuntaliitto pitää tärkeänä että rahoitusuudistukset kytketään tiiviisti valtionosuusjärjestelmän ja kuntarakenteen uudistamiseen, jotta valmistelussa toiminnan järjestäminen ja rahoitus tulevat arvioiduksi kokonaisuutena.

Vahvalla peruskunnalla on edellytykset huolehtia koulutuspalveluista esiopetuksesta toisen asteen koulutuksen loppuun. Näin voidaan myös turvata se, että jokainen nuori suorittaa perusopetuksen jälkeen lukion tai ammatillisen peruskoulutuksen.

Ammattikorkeakoulujen kytkentää työelämään vahvistettava

Kuntaliiton hallitus otti torstaina kantaa myös opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla olevaan suunnitelmaan uudistaa ammattikorkeakouluja. Kuntaliitto pitää erityisen tärkeänä, että ammattikorkeakoulujen kytkentää alueensa työelämään ja toimialueeseen vahvistetaan.

Ammattikorkeakouluilla on koulutetun työvoiman tuottamisen ja aluekehitystehtäviensä kautta keskeinen rooli maan eri alueiden säilyttämisessä elinvoimaisina.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien päätösvalta otetaan huomioon, kun ammattikorkeakoulun asemaan ja sen sisäiseen toimivaltaan kuuluvista asioista päätetään. Osakeyhtiömalliin siirtymisestä huolimatta ammattikorkeakoulut ovat edelleen valtaosin kuntien omistamia.


Lisätietoja:
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Kari Nenonen, p. 09 771 2006, 050 62316
Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Anneli Kangasvieri, p. 09 771 2028, 050 368 4165