Valtioneuvosto

Koulutustoimikuntajärjestelmä uudistetaan

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 14:03 EEST

Koulutustoimikuntajärjestelmää uudistetaan. Koulutuksen laadullisen ennakoinnin asiantuntijaelimenä toimii koulutustoimikuntajärjestelmä, joka koostuu vastaisuudessa ohjausryhmästä, koulutustoimikunnista sekä määräaikaisista asiantuntijaryhmistä. Valtioneuvosto antoi torstaina asiaa koskevan asetuksen.

Ohjausryhmä on koulutustoimikuntajärjestelmässä uusi asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on suunnitella, ohjata ja kehittää koulutustoimikuntajärjestelmän toimintaa. Koulutustoimikuntien määrä vähenee yhdistämisten kautta nykyisestä 34:stä 26:een toimikuntaan. Koulutustoimikunnat seuraavat, arvioivat ja ennakoivat koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä sekä tekevät aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muille keskeisille tahoille ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja tutkintojen kehittämiseksi. Ohjausryhmä voi lisäksi asettaa koulutustoimikuntien työtä täydentäviä määräaikaisia asiantuntijaryhmiä.

Uudistamisella lisätään työelämän asiantuntemuksen vaikuttavuutta laadullisessa ennakoinnissa. Samalla parannetaan koulutustoimikuntajärjestelmän kykyä reagoida nopeasti työelämän tarpeisiin sekä lisätään koulutuksen, osaamisen ja työelämän vuorovaikutusta.

Nykyisten koulutustoimikuntien toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Asetus tulee voimaan vuoden 2011 alusta.

- - -

Lisätietoja: hallitussihteeri Piritta Väinölä, puh. 09 160 77443