Paf

Kumotkaa pelimonopoli ja ottakaa käyttöön arpajaisluvat

Lehdistötiedote   •   Syys 05, 2008 10:24 EEST

Kumotkaa pelimonopoli ja korvatkaa se lupajärjestelmällä. Tätä ehdottaa ruotsalainen entinen kamarioikeuden presidentti Jan Francke selvityksessään, jonka hän jätti Ahvenanmaan maakuntahallitukselle viime viikolla. Ehdotus noudattaa suurelta osin Francken vuonna 2006 tekemää ehdotusta siitä, miten Ruotsin pelilainsäädäntöä tulisi sopeuttaa EU-säännöstöihin.

Vaikka Francken ehdotus tarkoittaisikin Ahvenanmaan yhteiskunnan omistaman peliyhtiö Pafin monopoliaseman menetystä, Pafin tj. Lars Porko toivottaa sen tervetulleeksi:
- Lakien uudistaminen on edellytys sille, että pelitoiminta, jossa maailmanlaajuisesti pyörii miljardeja, pääsisi kunnolla vauhtiin myös Ahvenanmaalla, sillä tuohan se sivutuotteena uusia työpaikkoja ja verotuloja yhteiskunnalle. Ehdotus pitää siten myös Pafin näkökulmasta sisällään monia positiivisia elementtejä, ja toivon, että tänne Ahvenanmaallekin muotoutuisi nykyaikainen arpajaislaki, kuten EU:ssa laajalti on, Lars Porko sanoo.

Ehdotus lähtee nyt lausuntokierrokselle asianmukaisille tahoille ja viranomaisille. Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, Ahvenanmaan maakuntahallitus laskee ottavansa kantaa Francken ehdotukseen syksyllä. Jos laista tulee totta, monet kansainväliset internetpeliyhtiöt, jotka toimivat nyt Maltalla ja Kanaalinsaarilla, aloittavat todennäköisesti toimintansa Ahvenanmaalla.
Ehdotuksen taustalla on maakuntahallituksen toimeksianto, jolla pyydettiin Jan Franckea laatimaan ehdotus, joka olisi EY-oikeuden mukainen ja joka perustuu lupamenettelyyn. Jan Francke uskoo, että EY-tuomioistuin tulee "lähitulevaisuudessa" tunnustamaan sellaisen pelilainsäädännön, joka on käytössä Ahvenanmaalla (ja muualla Pohjolassa).
Francke ehdottaa järjestelmää, joka perustuu pelilupiin; sama malli on jo käytössä Isossa-Britanniassa. Ruotsin hallitus torjui äskettäin hänen ajatuksensa vastaavan mallin käyttöönotosta Ruotsissa.

Jos maakuntahallitus hyväksyy ehdotuksen, Ahvenanmaasta tulee Pohjolan ensimmäinen ja ainoa maa, joka sallii ulkomaisten peliyhtiöiden toiminnan alueellaan. Tämä johtaa todennäköisesti siihen, että monet peliyhtiöt muuttavat Ahvenanmaalle päästäkseen lähemmäksi Ruotsin, Suomen ja Baltian markkinoita.
Ahvenanmaalla on itsehallintolakinsa perusteella oikeus säätää omia lakeja arpajaisista ja peleistä. Tämä oikeus ulottuu myös matkustaja-aluksiin, joilla on merilain mukainen kotipaikkansa Ahvenanmaalla.
Lisätietoja, jne.


Taustaa:
Ote maakuntahallituksen toimeksiannosta:
"Selvitysmiehen tulee EU-oikeuden teknisen ja markkinoiden mukaisen kehityksen perusteella tarkastella Ahvenanmaan lainsäädäntöä ja jättää ehdotus uudeksi, lupajärjestelmään perustuvaksi laiksi. Selvityksen perusteella on jätettävä ehdotus niin perinteisten tai fyysisten pelien kuin IT-pohjaisten pelien osalta siten, että lainsäädäntö muodostaa yhden kokonaisuuden. Ehdotuksessa on erityisesti otettava huomioon yhteiskunnallinen suojelunäkökulma sekä pelien markkinoinnin rajoitustarve."

Ehdotus tiivistettynä:

  • Luvan pitää olla määräaikainen, korkeintaan kaksi vuotta (ja sitä on oltava mahdollisuus jatkaa) ja lupien määrä pitää ensimmäisinä vuosina rajoittaa 5 - 10:een.
  • Ehdotus lähtee siitä, että luvanhaltijoilla on oikeus harjoittaa internetpelitoimintaansa myös Ahvenanmaan ulkopuolella.
  • Luvanhakijoiden (fyysisten tai juridisten henkilöiden) on asuttava ETY-alueella.
  • Peliautomaatteja ei pidä "peliriippuvaisuusongelmien" vuoksi ottaa mukaan lupajärjestelmään, vaan niiden osalta monopolin tulee jatkua tulevaisuudessakin, Francke esittää.
  • Pelijärjestäjien pitää ottaa osa yhteiskunnan roolista peliriippuvuuden ehkäisemiseksi.


Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys aloitti internetpelitoiminnan vuonna 1997. Tämä sai Suomen sisäasianministerin reagoimaan. Ministeriö vetosi asiassa korkeimpaan oikeuteen saadakseen päätöksen siitä, oliko Ahvenanmaan maakuntahallituksella ollut oikeus myöntää Pafille lupa myydä rahapelejä internetin välityksellä koko maassa Ahvenanmaan hallintoalueen ulkopuolella.
Korkein oikeus totesi, ettei maakuntahallitus ollut ylittänyt valtuuksiaan. Korkein oikeus ei kuitenkaan ottanut kantaa kysymykseen, oliko laillista myydä pelejä koko maahan.
Vuonna 2001 valtakunnansyyttäjä nosti syytteen internetpeleistä Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistystä vastaan, koska sen katsottiin tähtäävän asiakkaiden värväämiseen Manner-Suomen puolelta. Koska Pafin johtoa vastaan nostettiin syyte, maakuntahallitus kehotti Pafia keskeyttämään sellaisen markkinoinnin, joka oli suunnattu erityisesti Manner-Suomeen. Muilta osin maakuntahallitus oli sitä mieltä, että pelejä pyöritetään sieltä, missä järjestäjän organisaatio ja hallinto sekä palvelin sijaitsevat, ei sieltä, missä pelaajat ovat. Siten ei voinut olla lainvastaista ottaa vastaan pelaajia Manner-Suomesta.
Helmikuussa 2005 Pafin johto tuomittiin ajalla 3.3.2000 - 31.12.2001 tehdystä arpajaisrikoksesta. Päätöksessä todettiin, että Paf oli aktiivisesti rakentanut Manner-Suomessa pelitoimintaa, joka oli ristiriidassa valtakunnan arpajaislain niiden olennaisten osien kanssa, jotka edellyttävät, että toimintaa valtakunnassa saa yksinoikeudella harjoittaa se taho, joka on saanut siihen asianmukaisen luvan valtion viranomaiselta. Korkein oikeus kiinnitti päätöksessään huomiota massiiviseen markkinointiin Manner-Suomessa, siihen, että pelejä tarjottiin suomeksi, että rahaliikenne tapahtui suomalaisten pankkien kautta ja että pelaajaksi rekisteröitymiseen tarvittiin suomalainen sosiaaliturvatunnus.
Sisäasianministeriön tulkinnan mukaan korkeimman oikeuden päätös tarkoittaa sitä, ettei Paf ylipäänsä saa ottaa pelaajia Manner-Suomesta. Maakuntahallitus taas oli sitä mieltä, että korkeimman oikeuden päätös perustui massiiviseen markkinointiin, jota tehtiin vuonna 2001. Koska Paf on lopettanut peliensä markkinoinnin Manner-Suomessa ja peliyhteydet syntyvät vain siten, että pelaajat etsivät pelejä internetistä, pelitoimintaa pidetään nykyään laillisena.
Joulukuussa 2005 sisäasiainministeriö ilmiantoi Pafin keskusrikospoliisille rikkomuksista valtakunnan arpajaislakia vastaan. Siitä lähtien Pafin edustajia on kuulusteltu ja jopa vastuullisia maakuntahallituksen jäseniä on kutsuttu kuulusteluihin. Päätöstä mahdollisen syytteen nostamisesta ei ole toistaiseksi vielä tehty.Lisätietoja antaa Krille Mattsson, puh. +358 457 526 72 30, tai krille.mattsson@paf.com


Lisätietoja antaa myös:
Lars Porko
Toimitusjohtaja
+358 (0)18 24 224
+358 (0)40 83 84 106
lars.porko@paf.com