Valtioneuvosto

Kunnallishallinnon rakenne- ja kunnan talous -työryhmille kuukauden jatkoaika

Lehdistötiedote   •   Joulu 02, 2011 17:40 EET

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen on 2.12.2011 jatkanut Kunnallishallinnon rakenne- ja Kunnan talous -työryhmän toimeksiantoa kuukaudella. Kummankin työryhmän toimikausi päättyy 31.1.2012.

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä valmistelee parhaillaan hallitusohjelmassa tarkoitettua selvitystä kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tehtävänä on laatia esitys kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta sekä karttamuotoinen kuntauudistusesitys. Selvityksen valmistelun vaativuus ja laajuus sekä muun muassa selvityksen kääntämisen vaatima aika huomioon ottaen, työryhmän määräaikaa jatketaan kuukaudella.

Kunnan talous -työryhmän toimikautta jatketaan, jotta työryhmä voi ehdotuksissaan ottaa paremmin huomioon Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän uutta kuntarakennetta koskevat esitykset.

Lisätietoja: ylijohtaja Päivi Laajala (09) 160 32200, erityisavustaja Elina Laavi 040 708 2121