Valtioneuvosto

Kunnat näyttävät mallia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Lehdistötiedote   •   Loka 14, 2010 13:56 EEST

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavatKansallisen kestävän kehityksen politiikan täytyy tukea ja antaa välineitä kunnissa ja alueilla tehtävään työhön, linjattiin tänään Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa. Toimikunnassa toivottiin tiiviimpää kumppanuutta kuntien ja valtion välille, jotta parhaat käytännöt saataisiin entistä paremmin kaikkien hyödynnettäväksi. Myös uusi aluehallinto kaipaa valtiolta johdonmukaista ja sektorirajat ylittävää ohjausta kestävän kehityksen ankkuroimiseksi kaikkeen alueilla tapahtuvaan toimintaan.

Toimikunnan puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki piti tärkeänä Suomen Kuntaliiton aloitetta valtion ja kuntien ilmasto- ja energiakumppanuuden laajentamisesta esimerkiksi maankäyttöön ja liikenneratkaisuihin.

"Rohkeat aloitteet ovat osoittaneet, että kestävän kehityksen ratkaisut ovat pitkässä juoksussa kustannustehokkaita ja tuovat säästöjä kunnille. Muutoksen käynnistäminen edellyttää kuitenkin johtajuutta, sinnikkyyttä ja hyvää kumppanuutta eri toimijoiden välillä", Sinnemäki painotti.

Yhteistyö ja hyvien käytäntöjen jakaminen avainasemassaKunnat ovat kestävän kehityksen kannalta keskeisiä toimijoita: ne edistävät työllisyyttä ja yrittäjyyttä, järjestävät palveluita asukkailleen mutta kuluttavat samalla myös luonnonvaroja ja energiaa.

"Esimerkiksi maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset kestävälle alue- ja yhdyskuntarakenteelle sekä liikennejärjestelmälle. Yhteisillä ratkaisuilla voidaan tukea hyvää elämää, asuivat ihmiset missä tahansa päin Suomea", painotti ympäristöministeri ja toimikunnan varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki.

Kuntatasolla on tehty pioneerityötä konkreettisten tavoitteiden asettamiseksi ja kestävän kehityksen ratkaisujen löytämiseksi. Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) viisi kuntaa - Kuhmoinen, Mynämäki, Padasjoki, Parikkala ja Uusikaupunki - ovat päättäneet vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan unionin asettamia tavoitteita enemmän ja sovittua aikataulua nopeammin. Tulokset osoittavat jo nyt, että tavoitteeseen voidaan päästä nykyteknologialla ja energian nykyhinnalla. Hanketta jatketaan ja laajennetaan, jotta yhä useampi kunta saataisiin mukaan päästövähennystalkoisiin.

"Keskeistä paikallistason työn onnistumisessa on kunnan johdon sitoutuminen, yhteistyö kunnan, kuntalaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen välillä sekä ymmärrys siitä, että ympäristötavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa yleensä myös säästöjä kunnalle ja mahdollisuuksia elinkeinoelämälle", totesi kokouksessa puhunut Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Kari Koski.

Paikallisten hyvien käytäntöjen jakamista tehdään myös yli valtiorajojen. Lähiaikojen merkittävä tapahtuma on pohjoismainen, koko Itämeren alueen kattava kestävän kehityksen konferenssi, joka järjestetään Turussa 31.1.-2.2.2011 osana Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuusvuotta. Konferenssin tavoitteena on edistää valtioiden, kaupunkien, alueiden, yritysten ja järjestöjen yhteistyötä sekä tuoda kestävän kehityksen ratkaisut kaikkien Pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden ulottuville, innostaen eri toimijoita muuttamaan toimintamallejaan, palvelujaan ja tuotteitaan entistä kestävämmiksi.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta on laajapohjainen korkean tason keskustelufoorumi, joka tekee aloitteita ajankohtaisista asioista ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämistä kansalliseen politiikkaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii työministeri Anni Sinnemäki ja varapuheenjohtajana ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos, toimikunnan pääsihteeri Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö, puh. 050 565 8394, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Annika Lindblom, ympäristöministeriö, kestävän kehityksen toimikunta, puh. 0400 143 919, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ministeri Sinnemäen erityisavustaja Tarja Parviainen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 010 604 8012, etunimi.sukunimi@tem.fiLisää aiheesta:

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokousmateriaali 3/2010:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=25846&lan=fi

Ratkaisuja lähellä, yhdessä -konferenssi 31.1.-2.2.2011:
http://www.ratkaisuja2011.fi