Valtioneuvosto

KuntaIT kehittää kunnille projektisalkun hallintavälineen

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2010 21:52 EET

Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikkö käynnistää uuden hankkeen kuntien projektisalkun hallintavälineen kehittämiseksi. Tavoitteena on kehittää kunnille kuntien kehittämistoiminnan hallintaa tukeva ja toiminnan läpinäkyvyyttä parantava väline, jonka avulla kunnat pystyisivät muodostamaan yhdenmukaisen näkymän eri kehittämishankkeisiinsa.

Projektisalkun hallinnan avulla organisaatio pystyy tarkastelemaan kehittämishankkeitaan kokonaisuudessaan, seuraamaan projektiensa tavoitteenmukaisuutta, ylläpitämään tarvittavaa tilanne- ja etenemistietoa, linkittämään toisistaan riippuvuussuhteessa olevat projektit sekä kohdentamaan käytettävissä olevat resurssit tehokkaasti eri kehittämiskohteisiin. Hyviin projektinhallinnan käytäntöihin perustuva väline tarjoaa apua kehittämiskohteiden suunnittelun ja seurannan lisäksi myös riskienhallintaan sekä projektityön hallittuun muuttamiseen kun muutoksia työn aikana tapahtuu.

Hallintaväline mahdollistaisi myös organisaation toiminnan ohjauksessa ja johtamisessa tarvittavien tietojen keräämisen ja ajantasaisen ylläpidon koko organisaation kehittämistoiminnan osalta.

Kehitettävä väline on tarkoitus tarjota kunnille palveluna. Sen käyttöönottoa ja käyttöä tuetaan hankkeessa suunniteltavan palvelumallin sekä koulutuksen ja opastuksen avulla. KuntaIt-yksikkö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kuntaliiton ja useiden kuntien kanssa.

Kehittämishankkeen tarkoitus on samalla tukea joulukuussa 2010 käynnistyvän JHS-suositustyön "Kehittämisprojektien ohjaus ja hallinta julkisessa hallinnossa" luoman malli- ja menetelmäkehyksen käyttöä kuntasektorilla. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) puolsi hankkeen käynnistämistä 18.11.2010.

Lisätietoja:
IT-johtaja Matti Franck, p. 09 160 34950
neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, p. 09 160 33251

http://www.kuntait.fi