Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuntakohtaiset taksikiintiöt vuodelle 2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on vahvistettu

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2010 11:08 EET

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt kuntakoh­tai­sista taksilupien enimmäismääristä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella. Enimmäismäärät tulevat voimaan 1.1.2011 ja ovat voimassa 1.1.2011–31.12.2011.

Taksikiintiöihin on tullut vain vähäisiä muutoksia edelliseen vuoteen nähden. 

Kysyntä- ja tarjontatekijöiden vaikutusta lupakiintiöihin kaikkien asiakasryhmien osalta on arvioitu pitäen lähtökohtana taksipalvelujen hyvää saatavuutta niin kau­punki­maisilla alueilla kuin maaseudullakin. Erityisesti suurten kaupunkien ja kasvu­keskusten kuntakohtaiset kiintiöt on pyritty vahvistamaan sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että takseja on riittävästi myös elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeisiin. Lupamääriä vahvistettaessa on tämän vuoksi otettu huomioon kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet.

Lupien enimmäismääriä vahvistettaessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon keskeiset taksipalvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät kuten väestö­kehi­tyksen, väestön ikärakenteen, taajama-asteen, anniskelupaikkojen määrän ja joukko­liikenteen palvelut. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä on otettu huo­mioon olemassa olevat lupamäärät, taksitiheys, viime vuosien ajosuoritteet ja taksi­tilausten kehitys.

 

Kiintiöpäätöksessä taksien lukumäärä on vähentynyt yhdellä taksiluvalla (henkilöauto) Kokkolan (Ullava), Halsuan, Alajärven (Lehtimäki), Karijoen, Kauhajoen, Kauhavan (Kortes­järvi), Kurikan (Kurikka) ja Töysän kunnissa. Syynä tähän on pääosin taloudellisen taantuman aiheuttama kysynnän vähentyminen. Pedersören kunnassa taksikiintiö kasvoi yhdellä taksiluvalla (henkilöauto).

Lisätietoja:

  • Liikennesuunnittelija Tuija Kurhela, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 513 6896