Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuntakohtaiset taksilupakiintiöt on vahvistettu vuodelle 2012

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 07:22 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut 24.11.2011 tekemällään päätöksellä alueensa taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät eli taksilupakiintiöt vuodelle 2012. Päätöksessä on erikseen määrätty, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Päätös tulee voimaan 1.1.2012.

Kiintiöt tulee määrittää siten, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua niin kaupunkimaisilla alueilla kuin maaseudullakin. Kuntakohtaisten taksilupakiintiöiden yhteenlasketut määrät ovat Pohjois-Pohjanmaalla 678 ja Kainuussa 197. Taksilupien enimmäismäärä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella on 875 lupaa ja taksitiheys 545 asukasta/taksi.

Kalajoen kaupunkiin on lisätty yksi taksilupa esteettömän kalustovaatimuksen täyttävälle henkilöautolle. Nivalan, Taivalkosken, Puolangan sekä Suomussalmen kuntaan on lisätty yksi taksilupa esteettömän kalustovaatimuksen täyttävälle henkilöautolle. Näissä kunnissa taksilupien kokonaismäärä ei kuitenkaan kasva, koska samalla on vähennetty henkilöautojen määrää.

Kiintiöiden määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä taksipalvelujen laatua alueellaan. Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan erityisesti väestökehitystä, väestön ikärakennetta, taajama-astetta, työpaikkaomavaraisuutta, vuodepaikkatiheyttä, anniskelupaikkatiheyttä, matkustajaterminaaleja, joukkoliikenteen määrää sekä yleistä taloudellista tilannetta. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä seurataan erityisesti voimassa olevien taksilupien määrää ja niiden suhdetta asukaslukuun sekä taksien välitystietoja ja ajosuoritteita. Kiintiöitä määrätessään ELY-keskus on ottanut huomioon kuntien perustellut sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet sekä yleisen taloudellisen kehityksen ja alueen elinkeinoelämän tilanteen.

Kuulutus taksilupien hakuajoista kunnissa, joiden taksilupakiintiössä on tilaa, julkaistaan vuoden 2012 alussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa sekä alueella ilmestyvissä sanomalehdissä. Luvan hakijan tulee täyttää taksiliikennelain (217/2007) mukaiset luvan myöntämisen edellytykset. 

Liitte:
Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät vuodelle 2012.

Lisätietoja antavat:
Yksikön päällikkö, lupapalvelut Tapani Rossi,
ylitarkastaja Marjaana Sauvola-Lukkari,
erikoissuunnittelija Soile Purola
puh. (vaihde) 020 636 0020.