Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuntalaiset kutsutaan mukaan Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelman laatimiseen

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:28 EEST

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kontiolahden kunta ovat käynnistämässä vuonna 2005 valmistuneen Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyötä. Tavoitteena on löytää kunnan liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimenpiteitä, jotka koskevat niin liikkumisympäristön parantamista kuin liikennekasvatustyön kehittämistäkin.

Kunnan asukkaat kutsutaan mukaan suunnitteluun

Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyön alkuvaiheessa järjestetään liikenneturvallisuuskysely, johon kuntalaisia pyydetään vastaamaan. Kyselyllä selvitetään asukkaiden mielipiteitä Kontiolahden liikenneoloista ja kerätään tietoa liikenneturvallisuusongelmista. Kyselyyn voi vastata 9.9. - 3.10.2010 kunnan internetsivulla osoitteessa www.kontiolahti.fi.

Kyselyn lisäksi kunnan asukkaille järjestetään yleisötilaisuus, jossa asukkaat voivat kertoa suunnittelijoille liikenneturvallisuusongelmista sekä ideoida toimenpiteitä yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuuden ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Kontiolahden kunnan lisäksi suunnitelman päivitystyöhön osallistuvat mm. Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnittelutyöstä vastaa Sito-Kuopio Oy.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on aloitettu elokuussa 2010. Suunnittelutyön etenemistä ja esim. liikenneturvallisuuskyselyn tuloksia voi seurata kunnan internetsivuilta. Suunnitelma valmistuu keväällä 2011.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen p. 040 522 1329

Kontiolahden kunta, tekninen johtaja Eero Pölönen p. 0500 577 960

Sito-Kuopio Oy, toimitusjohtaja Petri Launonen, p. 020 747 6744.

Kontiolahden liikenneturvallisuussuunnitelma
http://www.kontiolahti.fi/eng/?ID=1527