Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus edelleen parasta A-luokkaa - ainoana rahoituslaitoksena Suomessa

Lehdistötiedote   •   Tammi 18, 2010 09:56 EET

Luottoluokittajat Moody`s ja Standard & Poor’s vahvistivat joulukuussa 2009 Kuntarahoitus Oyj:lle parhaan mahdollisen Aaa/AAA-luottoluokituksen. Luokitusten perustana on Kuntarahoituksen hyvä maine ja luottamus asiakkaidensa keskuudessa, yhtiön antolainaussalkun erittäin alhainen riskitaso, vahva likviditeetti sekä erinomainen asema kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Erityismaininnan Moody´s  ja Standard & Poor’s antoivat Kuntarahoituksen kyvystä toimia kustannustehokkaasti ja palvella asiakkaitaan myös viimeisen kahden vuoden aikana vallinneessa erittäin haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa.

Kuntarahoituksen parhaan mahdollisen luottoluokituksen taustatekijänä on myös Kuntien takauskeskuksen takaus, jonka vahvuus perustuu suomalaisen kuntasektorin tärkeään asemaan yhteiskunnassa. Kuntien takauskeskus takaa kaikki Kuntarahoitus Oyj:n sitoumukset sijoittajille. Moody´s ja Standard & Poor’s vahvistivat joulukuussa myös Kuntien takauskeskukselle parhaan mahdollisen Aaa/AAA-luokituksen.

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio kommentoi, että kuntasektorin rahoituksen varmistamisen onnistumiseen on osaltaan vaikuttanut luottoluokittajienkin esille nostama Suomen kuntasektorin taloudellinen asema, joka on yksi vahvimmista Euroopassa. Lisäksi Pekka Averio kiinnittää huomiota Moody´sin mainintaan Kuntarahoituksen henkilökunnan ja toimintamallin ammattimaisuudesta ja toteaa: ”Kuntarahoitus on ylpeä myös luottoluokittajien erityismaininnoista, joissa kiitetään yhtiömme tiukkaa riskienhallintapolitiikkaa”.

Luottoluokittajien täydelliset raportit ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi

Lisätietoja antavat:
Kuntarahoitus Oyj
Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 09 6803 6211, 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 09 6803 6231, 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on kuntien, Kuntien eläkevakuutuksen ja Suomen valtion omistama rahoituslaitos, joka ymmärtää kuntasektorin erityistarpeet. Yhtiö tarjoaa markkinaehtoisia rahoituspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, näiden määräysvallassa olevilla yhteisöille sekä yleishyödyllisille asuntoyhteisöille. Yhtiön varainhankinta, jolla on Kuntien takauskeskuksen takaus, toteutetaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja kotimaisilta sijoittajilta. Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokitukset ovat korkeimmat mahdolliset: Moody'sin Aaa ja Standard & Poor’sin AAA.

www.kuntarahoitus.fi