Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus Oyj turvasi kuntien ja vuokra-asuntotuotannon rahoituksen

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2010 10:21 EET

Kuntarahoitus Oyj:n antolainakanta kasvoi 29 % vuonna 2009 ja oli vuoden lopussa 9 741 miljoonaa euroa (31.12.2008: 7 567 miljoonaa euroa). Luottoja nostettiin vuoden aikana ennätysmäärä 2 940 miljoonaa euroa (2008: 1 683 miljoonaa euroa). Yhtiö oli haastavassa markkinatilanteessa käytännössä ainoa kuntien, kuntien yhtymien sekä valtion tukeman asuntotuotannon rahoituspalvelujen tarjoaja.

”Kuntarahoitus konsernin tilivuosi 2009 oli tapahtumarikas. Sitä leimasivat yleisen talouden epävakaudesta huolimatta hyvin onnistunut liiketoiminta, osakeanti sekä organisaatio- ja strategiauudistus. Yhtiömme antolainauskanta kasvoi voimakkaasti, kannattavuus parani merkittävästi, varainhankinta onnistui hyvin ja tase nousi yli 14 miljardiin euroon.  Tilikauden liikevoitto, 34 miljoonaa euroa, on historiamme paras” kertoo toimitusjohtaja Pekka Averio.

Kuntarahoitus-konsernin tase kasvoi 16 % ja oli vuoden 2009 lopussa 14 557 miljoonaa euroa (31.12.2008: 12 512 miljoonaa euroa). Vakavaraisuus oli vuoden 2009 lopussa 20,17 % (31.12.2008: 13,60 %). Konsernin tilikauden liikevoitto oli 33,7 miljoonaa euroa (2008: 2,7 miljoonaa euroa). Korkokate kasvoi 50,6 miljoonaan euroon eli 71 % edellisestä vuodesta (29,5 miljoonaa euroa vuonna 2008).

Tuloksellista varainhankintaa

Alkuvuonna 2009 markkinoilla vallinneesta epävarmuudesta huolimatta Kuntarahoituksen varainhankinnassa ei ollut ongelmia. Varainhankinnassa tehtiin uusi ennätys, 5 789 miljoonaa euroa (2008: 4 527 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä nousi 13 218 miljoonaan euroon (2008: 11 336 miljoona euroa). Tilivuoden aikana tehtiin kaikkiaan 228 lainajärjestelyä, joista 12 oli kotimaisia.

Tammikuussa 2010 Kuntarahoitus sai merkittävän ja erittäin arvostetun tunnustuksen työstään kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Suuret kansainväliset pankit äänestivät yhtiön MTN-i:n järjestämässä äänestyksessä Vuoden Liikkeeseenlaskijaksi (Market Choice SSA Issuer of the Year). Valinnan perusteluissa painotettiin erityisesti Kuntarahoituksen luotettavaa, nopeaa ja joustavaa toimintatapaa markkinoilla.

Parhaat luottoluokitukset

Molemmat merkittävät luottoluokituslaitokset eli Standard & Poor’s ja Moody’s vahvistivat tilivuoden aikana parhaat mahdolliset luottoluokitukset Kuntarahoitukselle, joka Suomen ainoana luottolaitoksena pääsee edelleen samaan kategoriaan kuin Suomen valtio.

Toimitusjohtaja Pekka Averio toteaa: ”Kuntasektorin rahoituksen varmistamisen onnistumiseen on osaltaan vaikuttanut luottoluokittajienkin esille nostama Suomen kuntasektorin taloudellinen asema, joka on yksi vahvimmista Euroopassa.” Lisäksi Pekka Averio kiinnittää huomiota Moody´sin mainintaan Kuntarahoituksen henkilökunnan ja toimintamallin ammattimaisuudesta ja lisää: ”Olemme erittäin ylpeitä myös luottoluokittajien erityismaininnoista, joissa kiitetään yhtiömme tiukkaa riskienhallintapolitiikkaa”.

Yli odotusten onnistunut osakeanti

Kuntarahoituksen keväällä toteutettu osakeanti ylitti tavoitteensa. Osakkeenomistajien määrä kasvoi 40 uudella osakkaalla, ja osakeannin merkinnät nousivat yli 40 miljoonaan euroon.

Osingonjako tilivuodelta 2009

Kuntarahoitus Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 9 799 043,00 euroa, josta tilikauden voitto on 9 770 510,79 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään jakamalla osinkoa 0,25 euroa/osake vuodelta 2009 eli yhteensä 9 765 949,50 euroa ja yhtiön omaan pääomaan jätetään 33 093,50 euroa.

Tilinpäätös vuodelta 2009 julkistetaan kokonaisuudessaan 2.3.2010.

Kuntarahoitus Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 09 6803 6211, 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 09 6803 6231, 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen kuntien, Kuntien eläkevakuutuksen ja Suomen valtion yhdessä omistama luottolaitos ja Kuntarahoitus-konsernin emoyhtiö. Yhtiön toiminta-ajatuksena on varmistaa asiakkailleen sopivimmat rahoitusratkaisut toimimalla tehokkaasti ja kasvamalla kannattavasti. Konsernin tase 31.12.2009 oli 14 557 miljoonaa euroa. Yhtiö tarjoaa markkinaehtoisia rahoituspalveluja kunnille ja kuntayhtymille, näiden määräysvallassa olevilla yhteisöille sekä yleishyödyllisille asuntoyhteisöille. Yhtiön varainhankinta, jolla on Kuntien takauskeskuksen takaus, toteutetaan kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja kotimaisilta sijoittajilta. Varat käytetään sosiaalisiin ja yleishyödyllisiin palvelukohteisiin, esimerkiksi kouluihin, asuntoihin ja sairaaloihin. Konserniin kuuluu tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, joka tarjoaa rahoituksen neuvontapalveluja, kuten investointien rahoitusneuvontaa, rahoitus- ja omaisuusjärjestelyjä, omaisuudenhoidon neuvontaa sekä erilaisia analyysipalveluja.