Valtioneuvosto

Kuntarekry.fi-palvelu avattu

Lehdistötiedote   •   Syys 01, 2010 15:14 EEST

Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikön hankkeena toteutettu valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisratkaisu Kuntarekry.fi on avattu tuotantokäyttöön 1.9.2010 alkaen. Palvelun työpaikka- ja sijaisuustarjonta työnhakijoille lisääntyy asteittain syksyn 2010 aikana, ja palvelukokonaisuus lanseerataan työnhakijoille myöhemmin syksyllä.

Aloite kuntarekrytoinnin yhteiseen kehittämiseen saatiin KuntaIT:n vuosina 2007-2008 yhdessä kuntatoimijoiden kanssa toteuttamasta kehittäjäverkostotoiminnasta. Kuntarekry on ensimmäinen tuotantovaiheeseen valmistuva KuntaIT-palvelu. Palvelua tarjoaa Suomen Kuntaliiton perustama KL-Kuntarekry Oy.

Kuntasektorilla tuotetaan suurin osa yhteiskunnan toimivuuden varmistavista perustehtävistä. Riittävän ja osaavan työvoiman saanti näihin tehtäviin on ikärakenteen muuttuessa yhteiskunnan ja kansantalouden kannalta eräs keskeisimmistä ja vaikeimmin ratkaistavista haasteista. Toteutetun Kuntarekry-ratkaisun avulla saadaan avoimet kuntatyöpaikat ja työnhakijat kohtaamaan aikaisempaa tehokkaammin ja nopeammin kokoamalla tarjonta yhteen paikkaan. Palvelu on linkitetty toimimaan yhteen työvoimahallinnon mol.fi -palveluiden kanssa.

KuntaIT-hankkeessa on yhdessä kunta-alan rekrytointiasiantuntijoiden kanssa kehitetty sähköiset työvälineet kattamaan kaikki rekrytointiprosessin vaiheet. Järjestelmä sisältää varsinaiset rekrytoinnin ja lyhytaikaisten sijaisten hallinnan toiminnot sekä työnantajille että työnhakijoille. Palvelussa on myös työnhakijoille ja kuntatyöstä kiinnostuneille suunnattu osio, joka rekrytointijärjestelmään liittyvien työnhakijapalveluiden lisäksi sisältää runsaasti muuta kuntatyöhön liittyvää tietoa. Kuntarekry.fi -palvelusta julkaistaan syksyllä 2010 myös ruotsinkielinen versio. Hankkeessa on suunniteltu ratkaisun käyttöönottomalli ja toteutettu koulutusaineistoa käyttöönoton tueksi.

Palvelukokonaisuutta pilotoitiin kesän 2010 aikana 18 kuntaorganisaatiossa noin 120 rekrytointiasiantuntijan toimesta. Pilotoinnissa saatiin arvokasta palautetta palvelun viimeistelyä varten.

Palvelu löytyy osoitteesta http://www.kuntarekry.fi/

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, KuntaIT-yksikkö,
(09) 160 32553, etunimi.sukunimi@vm.fi ja
toimitusjohtaja Tuula Nurminen, KL-Kuntarekry Oy, 050 597 2791, etunimi.sukunimi@kuntarekry.fi

Lisätietoa Kuntarekrystä ja sen käyttöönottamisesta voi myös tilata osoitteesta info@kuntarekry.fi