Valtioneuvosto

Kuntatalouden kestävyys vaatii kuntapalvelujen tuottavuuden parantamista

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 13:24 EET

- Tuottavuuden parantaminen kunnissa on sekä mahdollista että välttämätöntä. Kuntien verkostomainen työskentely ja vertaisoppiminen ovat avainasemassa hyvien käytäntöjen levittämisessä, sanoi valtiovarainministeriön kuntaosaston ylijohtaja Päivi Laajala tänään 17. marraskuuta Helsingissä pidetyssä 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelman seminaarissa. Seminaarissa esiteltiin ohjelman puitteissa toteutettujen kuntien kärkihankkeiden tuloksia. Laajalan mukaan tuottavuusasia koetaan tärkeäksi niin valtiolla kuin kunnissa.
- Kunnille on annettava kiitos aktiivisesta osallistumisesta tuottavuusohjelmatyöhön ja kärkihankkeisiin, totesi Laajala.

Kunnat huomioivat tuottavuuden parantamistavoitteen normaalissa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja vuosittain laadittavissa talousarvioissa. Kahdenkymmenen suurimman kunnan tuottavuutta parantavia asioita on selvitetty tuottavuusohjelmaan liittyvien kärkihankkeiden avulla. Suuret kaupungit ovat syventyneet tuottavuutta parantaviin osa-alueisiin ja kysymyksiin vetovastuukaupunkien johdolla.

Kärkihankkeet ovat käsitelleet osa-alueita
1) Henkilöstö, osaaminen ja työhyvinvointi
2) Palvelujärjestelmä, prosessit ja sähköiset palvelut
3) Palveluverkko ja toimitilat
4) Organisaatio ja rakenteet
5)Johtamisjärjestelmä
6) Tuottavuusmittareiden kehittäminen, tutkimus, kehitys ja innovaatiot.

Seminaariin osallistui yli sata suurimpien kaupunkien ja valtionhallinnon edustajaa. Tilaisuudessa arvioitiin kärkihanketyön tuloksia ja pohdittiin tuottavuutta edistävien palvelukäytäntöjen levittämistä kuntiin.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä seuraa ja koordinoi 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmatyötä. Työryhmä valmistelee ehdotuksen valtakunnallisista tuottavuustavoitteista kaikille kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen järjestäjille. Lisäksi ryhmä valmistelee ehdotuksen tuottavuusohjelmien laadintaohjeeksi em. tahoille hyödyntäen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmista saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Työryhmän ehdotukset ja ohjelmatyön tulokset käsitellään vuonna 2011 peruspalveluministeriryhmässä.

Seminaarin puheenvuorot ja materiaali ovat luettavissa valtiovarainministeriön internet-sivuilta http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/025_uusi_paras/07_kuntien_tuottavuus/index.jsp

Lisätietoja: tuottavuusohjelman koordinointi- ja seurantaryhmän pj, ylijohtaja Päivi Laajala 09 160 32200