Valtioneuvosto

Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta haki 73 kuntaa ja yksi kuntayhtymä

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 13:22 EEST

Kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta (aikaisemman lainsäädännön mukainen kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus) haki tänä vuonna 73 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä 82,7 miljoonaa euroa. Keskimäärin korotusta haettiin noin 155 euroa asukasta kohden. Tänä vuonna korotukseen on käytettävissä 20 miljoonaa euroa. Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika kuluvalle vuodelle päättyi elokuun lopussa.

Vuonna 2009 avustusta haki 114 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä n. 130 miljoonaa euroa ja sitä myönnettiin 32 kunnalle yhteensä 15 miljoonaa euroa. Tänä vuonna hakemusten edellisvuosia alempaan määrään ovat vaikuttaneet muun muassa kuntatalouden kohentuminen sekä kuntaliitosten kasvanut määrä.

Kuntien avustuksista päättää hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin esityksestä valtioneuvosto. Kuntien hakemuksista pyydetään Suomen Kuntaliiton lausunto. Korotukset maksetaan kunnille viimeistään kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Kuntienvaltionosuuslain mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttämistä koskevia ehtoja.

Kuntien tuli toimittaa korotushakemuksen yhteydessä selvitys talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä valtiovarainministeriölle.

Korotuksen myöntämiskriteereinä ovat edellisvuosien tapaan pääosin tilinpäätöksistä saatavat talouden tunnusluvut. Tämän lisäksi huomiota kiinnitetään kunnan omiin talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin sekä poikkeuksellisiin tekijöihin, joilla on vaikutusta kunnan kokonaistaloudelliseen tilanteeseen.

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20100901Harkin/Hakeneet_kunnat_Lista_1-9-2010netti.xls

 

Lisätietoa: Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, 09 160 32207 ja ylitarkastaja Ville Salonen, 09 160 32215.