Valtioneuvosto

Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:21 EEST

Hallitus esittää kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettavaa lakia muutettavaksi siten, että kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia korotetaan 34,11 prosentiksi. Samalla hallitus esittää, että erityisen vaikeassa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettely vakinaistetaan.

Kuntien valtionosuustehtävät ovat lisääntyneet

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan 21,25 miljoonalla eurolla. Lisäys koostuu osaksi jo lainmuutoksilla toteutetuista muutoksista, mm. vammaispalvelulainsäädännön, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon uudistuksista, ja osaksi uusista ehdotetuista muutoksista. Lastensuojelulain muutoksista johtuva lisäys on 600 000 euroa. Uudesta terveydenhuoltolakiesityksestä johtuviin muutoksiin esityksessä lisätään valtionosuutta 5 milj. euroa. Lisäksi kotihoidon ja yksityisen hoidon sitominen kansaneläkeindeksiin lisää valtionosuutta 1,2 milj. euroa

Kuntien veroperustemuutoksista aiheutuvat verotulomenetykset korvataan täysimääräisesti

Verolainsäädännössä tehtävien tuloveroperustemuutosten johdosta kuntien kunnallisveron tuotto alentuu yhteensä 129 milj. euroa, joka esityksessä ehdotetaan korvattavaksi kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kunnallisveron tuoton alentuminen johtuu tuloveroasteikon lieventämisestä, työtulo- ja eläketulovähennyksen kasvattamisesta sekä perusvähennyksen korottamisesta. Veroperustemuutoksista johtuvat kunnallisveromenetykset ehdotetaan korvattavaksi lisäämällä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 24,23 euroa asukasta kohden.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusesitys liittyy kokonaisuudessaan vuoden 2011 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta.


Erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien arviointimenettely vakinaistetaan

Erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia koskeva määräaikainen arviointimenettely vakinaistetaan. Menettelystä säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa. Samalla kumotaan vastaava säännös kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa.

Yhteisten tietojärjestelmien kehittämisen kustannukset jaetaan

Valtio ja kunnat ovat rahoittaneet yhteisten tietojärjestelmien kehittämis­kustannuksia puoliksi siten, että kuntien osuus on vähennetty kunnille myönnettävästä valtionosuudesta. Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien kehittämiskustannuksien rahoitusta ehdotetaan jatkettavaksi siten, että vuosina 2011-2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vähennetään vuosittain 1,88 euroa asukasta kohden eli vuosittain n. 10 milj. euroa. Julkisen hallinnon IT-palvelukeskuksen rahoittamiseen varaudutaan 1,25 miljoonan euron valtionosuuksien vähennyksellä.

SADe-ohjelman tavoitteena on edistää julkisen hallinnon sähköistä asiointia siten, että se kattaa vuoteen 2013 mennessä kaikki keskeiset palvelut.

 

Lisätietoja:
kuntakehitysyksikön päällikkö, hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 09 160 32220 ja kuntatalousyksikön päällikkö, finanssineuvos Rainer Alanen, puh. 09 160 32203.