Keva uutishuone

Kuntien työntekijät eläkkeelle yhä myöhemmin

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 14:14 EET

Viime vuonna kunta-alalta siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 59,7-vuotiaana. Eläkkeelle siirryttiin noin 0,3 vuotta myöhemmin kuin vuonna 2009, jolloin eläkkeelle jäätiin keskimäärin 59,4-vuotiaana. Eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle kuntatyöntekijälle oli 60,6 vuotta, kun se vuonna 2009 oli 60,3 vuotta. Koko työeläkejärjestelmässä 25-vuotiaalle laskettu eläkkeellesiirtymisiän odote oli 60,4 vuotta vuonna 2010.

Kuntatyöntekijät ovat hyödyntäneet aktiivisesti joustavan vanhuuseläkeiän tarjoamaa mahdollisuutta työssä jatkamiseen. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyneistä kuntatyöntekijöistä joka kolmas lykkäsi eläkkeelle siirtymistään. He pidensivät työuraansa kunta-alalla keskimäärin 11 kuukautta.

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole ollut, vaan vanhuuseläkkeelle on voinut siirtyä joustavasti 63–68 vuoden iässä. Viime vuonna kuntatyöntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana. Vanhuuseläkkeelle siirtyneistä useampi kuin joka kolmas oli 64-vuotias tai sitä vanhempi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 54 -vuotiaana.

Eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä väheni

Kunta-alalta eläkkeelle siirtyi viime vuonna 13 576 henkilöä, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten vähenivät työttömyyseläkkeet, koska vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Työttömyyseläkkeelle siirtyi enää 429 henkilöä.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä sen sijaan jatkoi kasvuaan. Vanhuuseläkkeelle jäi kaiken kaikkiaan 7 820 henkilöä, mikä oli ennätyksellisen paljon. Myös vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus kaikista eläkkeelle siirtyneistä oli ennätyksellisen korkea, 58 prosenttia.

Aineenopettajat ja lehtorit eläkkeelle vanhimpina

Eläkkeellesiirtymisikä vaihtelee edelleen suuresti ammattiryhmien välillä. Suurimmista kunta-alan ammattiryhmistä vanhimpana eläkepäivänsä aloittivat aineenopettajat ja lehtorit, keskimäärin 61,5-vuotiaana. Myös lääkärit, sihteerit ja osastonhoitajat jaksoivat työelämässä keskimäärin 61 ikävuoteen saakka. Sen sijaan esimerkiksi perus- ja lähihoitajat sekä sairaanhoitajat eläköityivät keskimäärin jo alle 58-vuotiaana. Keskimääräistä nuorempana eläkkeelle siirtyvät myös muun muassa maatalouslomittajat, lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset sekä henkilökohtaiset avustajat.

Muun muassa työn luonne ja kuormittavuus sekä työntekijöiden ikä ja koulutustaso vaikuttavat eläkkeelle siirtymiseen. Tietyissä ammattiryhmissä esimerkiksi työkyvyttömyyden todennäköisyys on suurempi, minkä vuoksi ennenaikaiset eläkkeet vievät enemmän väkeä eläkkeelle. Kunta-alalla myös alemmat ammatilliset eläkeiät vaikuttavat eläköitymiseen. Esimerkiksi perus- ja lähihoitajilla sekä sairaanhoitajilla on yhä voimassa alle 63-vuoden ammatillisia eläkeikiä, mikä mahdollistaa vanhuuseläkkeelle siirtymisen muita ammattiryhmiä aiemmin. Alempi ammatillinen eläkeikä on noin 16 000 kuntatyöntekijällä, mutta määrä vähenee vuosi vuodelta.

Lisätietoja:

tilastopäällikkö Katinka Lybäck, p. 020 614 2727 tai 0400 320 367

Kunta-alan ammateista KuEL-eläkkeelle siirtyneet 2010

Suurimmat ammattiryhmät                    Keski-ikä      Henkilöä

Aineenopettajat ja lehtorit                         61,5               676

Lääkärit                                                     61,4               193

Sihteerit (ml. johdon sihteerit)                  61,3               688

Osastonhoitajat                                         61,2               226

Kokit, keittäjät ja kylmäköt                      60,9               180

Perhepäivähoitajat ym.                              60,6               604

Terveydenhoitajat                                     60,3               176

Siivoojat                                                    60,3               876

Kodinhoitajat ja kotiavustajat                   59,6               373

Keittiöapulaiset                                         59,5               362

Sairaala- ja hoitoapulaiset                          59,5               607

Kiinteistöhuoltomiehet                              59,5               342

Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat            58,6               179

Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset          57,8               437

Perushoitajat ja lähihoitajat                       57,6               1 043

Sairaanhoitajat                                           57,4               587

Maatalouslomittajat                                   57,1               209

Henkilökohtaiset avustajat                        56,2               200

Kaikki KuEL-eläkkeelle siirtyneet            59,7               13 576