Valtioneuvosto

Kuntien yhteistoiminta-avustuksia kuudelle hankkeelle

Lehdistötiedote   •   Syys 15, 2010 08:06 EEST

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli on myöntänyt avustusta kuntien väliseen yhteistoimintaan yhteensä 1 000 000 euroa kuudelle eri hankkeelle.

Mynämäen kunnalle myönnetään 250 500 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käynnistämiseen yhdessä Nousiaisten ja Maskun kuntien kanssa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle myönnetään 247 100 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen käynnistämiseen Raahen kaupungin ja Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kuntien kesken.

Helsingin kaupungille myönnetään 205 000 euroa Helsinki Region Infoshare -hankkeeseen yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa.

Kotkan kaupungille myönnetään 200 400 euroa yhteisen uuden henkilöstö-raportointijärjestelmän kehittämiseen, tekemiseen ja käyttöönottoon yhdessä Pyhtään kunnan, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän kanssa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle (Alavieska, Nivala, Sievi ja Ylivieska) myönnetään 80 500 euroa yhteistoiminta-alueen johtamisen, päätöksenteon ja toimeenpanon kehittämiseen; strategisten hankkeiden fokusointiin ja konkretisointiin sekä viestinnän kehittämiseen.

Kokkolan kaupungille myönnetään 16 500 euroa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisvaiheen kustannuksiin yhdessä Kannuksen kaupungin sekä Toholammin, Lestijärven, Perhon, Halsuan, Vetelin, Kaustisten ja Kruunupyyn kuntien kanssa.

Harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta myönnettiin nyt kuudetta kertaa. Valtiovarainministeriö voi myöntää kunnille harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta, jos kuntien yhteistoiminta on kuntien palvelurakenteiden uudistamisen, palvelujen kehittämisen tai tuottavuuden kannalta merkittävää sekä tukee kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain tavoitteiden toteutumista.

Hankkeiden merkittävyyttä on arvioitu suhteessa maan tämänhetkiseen kokonaistilanteeseen ja muihin tällä hetkellä Suomessa vireillä oleviin kuntien yhteistoimintahankkeisiin. Hakemuksia on arvioitu suhteessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteisiin ja edellytyksiin. Uudistuksen toimeenpanon tukemiseksi avustuksella on haluttu tukea uusien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden käynnistämistä, mutta myös tukea erityislaatuista palveluprosessien ohjauksen ja johtamisjärjestelmien kehittämistä jo toimivalla yhteis-toiminta-alueella. Erityistä huomiota on kiinnitetty myös hankkeiden yleiseen levitettävyyteen ja tuottavuuspotentiaaliin.

Kuntien tekemät käynnistämispäätökset hankkeen toimeenpanon aloittamisesta oli oltava, jotta hanke oli tukikelpoinen.

Lisätietoja: ylitarkastaja Suvi Savolainen 09 160 32217.