Suomen Luustoliitto ry

Kuntoutus uudistuu

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2016 14:33 EET

Suomen sosiaali- ja terveysala on mullistumassa. Samalla myös kuntoutus on muutoksen edessä. Nykyisen hajanaisen kuntoutusjärjestelmän pitää selkiytyä ja vaikuttavuuden parantua.

Kuntoutujan muuttuva rooli omien tavoitteidensa kautta hyvinvointiaan itse rakentavaksi, aktiiviseksi toimijaksi haastaa nykyisen kuntoutusajattelun, toimintatavat ja käytänteet. Perinteisen laitoksissa tapahtuvan kuntoutuksen rinnalle tarvitaan kuntoutujan omassa ympäristössä toteutuvaa avomuotoista kuntoutusta. Näin voidaan tukea kuntoutujan omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien toteutumista kustannustehokkaasti.

Toimivat, tulokselliset kuntoutuspalvelut edellyttävät yli sektorirajojen rakentuvaa kumppanuutta, käyttäjien osallistumista kehittämistyöhön sekä kuntoutuspalveluiden digitalisointia.

Suomen Luustoliitto ry järjestää Tampereella 30.11.2016 valtakunnallisen Avokuntoutusfoorumin, jossa nostetaan esille ikääntyneiden ja työikäisten avokuntoutuksessa saavutettuja vaikutuksia ja tuloksia sekä keskustellaan avokuntoutuksen hyvistä käytännöistä ja kehittämisestä.

Lisätietoja:

Vuokko Mäkitalo

omahoidon suunnittelija

Suomen Luustoliitto ry

vuokko.makitalo@luustoliitto.fi

p. 050 313 7263