Neomarkka

KUTSU NEOMARKKA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Lehdistötiedote   •   Syys 17, 2010 00:35 EEST

Neomarkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.10.2010 klo 14.00 alkaen Neomarkan toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 48 A (8 krs), 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.00. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään hallituksen ehdotusta yhtiön toiminimen muuttamiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimeksi muutetaan Neo Industrial Oyj ja rinnakkaistoiminimeksi Neo Industrial Plc. Uusi toiminimi Neo Industrial Oyj kuvaa vanhaa toiminimeä paremmin teollisuuteen panostavan monialakonsernin emoyhtiötä. A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Hallituksen ehdotus Neomarkka Oyj:n toiminimen muuttamiseksi 7. Toimitusjohtajan katsaus 8. Kokouksen päättäminen B. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 27.9.2010 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Neomarkka Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 29.9.2010 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse osoitteeseen neomarkka@neomarkka.fi; b) puhelimitse numeroon 0207 209 192; c) faksilla numeroon 09 6844 6531 tai d) kirjeitse osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies edustaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon osoitteeseen Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.9.2010. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 30.9.2010 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä. 4. Muut tiedot Neomarkka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.9.2010 yhteensä 139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. Helsinki 15. syyskuuta 2010 Neomarkka Oyj Hallitus psta Markku E. Rentto toimitusjohtaja LISÄTIETOJA: Toimitusjohtaja Markku E. Rentto, puh. 020 720 9191 www.neomarkka.fi Neomarkka Oyj:n strategiana on investoida teollista liiketoimintaa harjoittaviin ja keskenään synergiaetuja tarjoaviin yrityksiin. Tavoitteena on aktiivisen omistajuuden avulla kehittää ostettuja yrityksiä ja luoda niihin lisää arvoa. Tuottoa sijoitukselle syntyy osinkona ja arvonnousuna. Neomarkan B-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä päämarkkinalla. Lähde: OMX Company News Service