Valtioneuvosto

Kuulto-projektilla kehitetään kuntien kulttuuripalveluita

Lehdistötiedote   •   Marras 28, 2011 16:56 EET

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama mittava kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke, Kuulto-projekti. Hanke tähtää helpommin saataviin kulttuuripalveluihin sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen kulttuuritoiminnan ja -palvelujen osalta.

Hankkeessa kerätään ja välitetään tietoa kuntien kulttuuripalveluiden saatavuuden nykytilasta ja tehdään esityksiä mahdollisuuksista järjestää ja tuottaa palveluja uudenlaisten toimintamallien avulla. Hanke kohdistuu erityisesti niihin kuntiin, jotka käyttävät vähän resursseja, vain 0-15 euroa vuodessa asukasta kohti yleisten kulttuuripalvelujen tuottamiseen.

Toimintatutkimuksellista kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Sen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kulttuuripolitiikan yksikkö yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa.

Ideahaulla kohti uudenlaista toimintaa

Hankkeen ytimessä on toimintakokeilujen käynnistäminen eri puolilla Suomea. Toimintakokeiluilla pyritään luomaan kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja -malleja, joita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön myös muissa kunnissa ja muilla alueilla.

Toimintakokeiluja koskeva ideahaku käynnistyy joulukuun alussa. Kuntien sekä kolmannen ja yksityisen sektorin toimijoille suunnattu haku päättyy tammikuun lopulla. Asiantuntijaryhmä valitsee helmikuussa 2012 hakijoiden joukosta jatkokehittelyyn noin 20 hanketta, jotka voivat saada Kuulto-projektin kautta keväällä 2012 harkinnanvaraista avustusta kokeilutoimintaan. Projektin kotisivut: http://www.jyu.fi/kuulto.

Tammikuun puolivälissä Helsingissä järjestetään Vauhtia kulttuuriin! -seminaari, joka on tarkoitettu kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin sekä eri aluekehittämisviranomaisten edustajille.

Kulttuuripalveluiden saatavuudessa parannettavaa

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palveluiden turvaaminen asiakaslähtöisesti koko maassa. Nyt käynnistyvä hanke tuottaa tietoa kuntauudistuksen käyttöön kulttuuritoimen näkökulmasta. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen mukaan se nostaa kuntauudistusprosessissa esille kulttuurin toimialan kehittämistarpeet.

- Kuntien kulttuuripalveluiden saatavuutta tulee kehittää ja palvelujen tuottamisen monimuotoisuutta tulee lisätä. Kuntakokoa ja sen rakennetta kehitettäessä tulee lähteä siitä, että kunnassa on kulttuuritoimen viranhaltija, joka vastaa alan kehittämisestä ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, Arhinmäki korostaa.

Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. Alueelliset erot kulttuurin kulutuksessa on todettu Suomessa olevan EU-maiden suurimpia, ja asukkaiden mahdollisuudet osallistua kulttuuritoimintaan ovat toteutuneet eriarvoisesti maan eri osissa. Linkki selvitykseen OKM:n sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/tr12.pdf

Lisätietoja:
-kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju (OKM), puh. 040-352 6590, kirsi.kaunisharju@minedu.fi
-professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto, puh. 050-345 4045, anita.kangas@jyu.fi
-koordinaattori Anna Vilkuna, Jyväskylän yliopisto, puh. 040-481 8633, anna.vilkuna@jyu.fi