Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuusakoski Oy:n Lahden kierrätyslaitoksen YVA alkaa

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:53 EEST

Kuusakoski Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Ekopark Lahti -nimisestä kierrätyslaitoksesta, jota se suunnittelee Lahteen Vipusenkadun teollisuusalueelle. YVA-ohjelma on Kuusakoski Oy:n suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja aiotaan tarkastella ja mitä ympäristövaikutuksia selvittää ja millä menetelmillä. Hanketta ja YVA-ohjelmaa esitellään tiistaina 14.6.2011 klo 18 alkaen Koulutuskeskus Salpauksen auditoriossa, osoite Vipusenkatu 5 A, Lahti.

Kuusakoski Oy:n hankkeessa on tarkoitus vastaanottaa ja käsitellä purku- ja rakennusjätteitä sekä kaupan ja teollisuuden energia- ja pakkausjätteitä. Tuotteena syntyy kierrätyspolttoainetta, mineraaliaineksia, puuta, muovia, paperia, pahvia ja metalleja. Jätteestä voidaan erottaa myös muita kierrätettäviä jakeita. Jätteitä käsitellään vain laitoksen sisätiloissa. Käsiteltävän materiaalin määrä tulee olemaan vuositasolla enimmillään noin 350 000 tonnia. Hankkeen vaihtoehdot ovat toteuttaminen ja toteuttamatta jättäminen.

YVA-ohjelma on nähtävillä Lahden kaupungintalolla ja kaupunginkirjastossa sekä Kuusakoski Oy:n Lahden palvelupisteessä Kujalassa. Se on myös sähköisesti ELY-keskuksen verkkosivuilla. Mielipiteet ja lausunnot YVA-ohjelmasta pyydetään Hämeen ELY-keskukseen 20.8.2011 mennessä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680

Ympäristöpäällikkö Maija Anttila, Kuusakoski Oy, puh. 020 781 7472

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 605

Hankkeen YVA-sivu