Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma työn alla

Lehdistötiedote   •   Marras 13, 2010 02:22 EET

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson seuduilla on runsaasti matkailukohteita ja muita opastuksen piiriin kuuluvia palvelukohteita ja alueet ovat siten opastuksen järjestämisen ja opastuslupien käsittelyn kannalta vaativaa aluetta.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infra vastuualue käynnisti marraskuussa 2010 tienkäyttäjien palvelukohteiden maakunnallisen opastussuunnitelman laatimisen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueille. Alueellisesti Etelä-Karjalan opastussuunnitelma käsittää Luumäen, Suomenniemen, Savitaipaleen, Lemin, Lappeenrannan, Taipalsaaren, Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven kunnat ja Kymenlaakson suunnitelma Iitin, Kouvolan, Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kunnat. 

Suunnittelutyö valmistuu vuoden 2011 keväällä. Käynnistyneen Palvelukohteiden opastussuunnitelman laatimisesta vastaa Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen toimeksiannosta Sito Oy.

Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma

Seudullisessa opastussuunnitelmassa kartoitetaan kaikki viitoituskelpoiset palve­lukohteet sekä inventoidaan kohteiden nykyinen viitoitus, täsmennetään yleisiä viitoitusperiaatteita alueellisiin olosuhteisiin paremmin sopiviksi ja laaditaan kartoille alueellisten periaatteiden mukaiset opastusmerkkisuunnitelmat.

Palvelukohde on viitoituskelpoinen, jos sillä on merkitystä tienkäyttäjän kannalta tai se on matkailullisesti merkittävä.

Nykyisen palvelukohteiden opastuksen ohjeen sallima suurin opastusetäisyys on useimpien kohteiden osalta viidestä kymmeneen kilometriin. Alueellinen opas­tus­suunnitelma antaa tähän jouston mahdollisuuksia. Palvelutihentymissä opastettavien kohteiden ja määrä kasvaa helposti niin suureksi, ettei kaikkien palveluiden opastaminen ole mahdollista. Seudullisessa opastussuunnitelmassa matkailualue tai muu paljon palveluja sisältävä alue viitoitetaan yleensä alueen yhteiseen opastuspaikkaan (opastuspiste), jossa kerrotaan monipuolisesti alueen palveluista ja kohteiden sijoittumisesta.

Suunnittelunaikainen vuorovaikutus

Suunnittelua ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, jonka tehtävänä on välittää eri sidosryhmien ja toimijoiden näkemykset toiminta-alueelta suunnittelutyön rungoksi ja tueksi. Ohjausryhmässä on edustus mm. ELY-keskuksesta, alueen kunnista, matkailun organisaatioista sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitoista.

Suunnittelutyön kuluessa järjestetään 1-2 avointa suunnittelu- ja esittelytilaisuutta, joissa kaikilla alueen palvelukohdeyrittäjillä ja -tahoilla, kuntien matkailu- ja elinkeinoasioiden parissa toimivilla sekä muissa asiaan liittyvissä organisaatioissa toimivilla on mahdollisuus osallistua suunnitelman laatimiseen

Lisätiedot: Jukka Tamminen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 137 644, jukka.tamminen@ely-keskus.fi

Marjaana Huhta, Sito Oy 020 747 6000, marjaana.huhta@sito.fi

Aki Nurmilaukas, Sito Oy 020 747 6750, aki.nurmilaukas@sito.fi


Yleistä tietoa palvelukohteista

Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Tällaisia ovat esim. hotellit, retkeilymajat, leirintäalueet, kahvila- ja ravintolapalvelut, erilaiset aktiviteetit ja nähtävyydet. Myös paljon liikennettä aiheuttavat kohteet, kuten uimapaikat, museot, huvipuistot ja laskettelukeskukset on opastettu opastusmerkein. Palvelukohdetunnuksin opastetaan lisäksi yleiseen turvallisuuteen ja matkailuun liittyviä palveluita, joita ovat esim. ensiapu, huoltamo ja levähdysalue. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ovat yleensä opastettavan kohteen ylläpitäjän vastuulla. Opastusmerkit edellyttävät tienpitäjän lupaa.

Palvelukohteiden yhtenäinen, tasapuolinen ja johdonmukainen opastaminen on tärkeää sekä tienkäyttäjille että palvelujen tarjoajille. Palvelukohteiden viitoituksella osoitetaan yleensä matkan aikana tarvittavat palvelut. Tienkäyttäjien ja yrittäjien kannalta on myös oleellista, että tiedon esittämislogiikka on yhdenmukainen ja tarjottu tieto pitää paikkansa. Nykyiset palvelukohteiden opastuskäytännöt vaihtelevat alueittain eikä yhtenäistä käytäntöä ole ollut. 

Helmikuussa 2007 palvelukohteiden viitoituksessa laajennettiin opastusmerkeissä ruskean värin käyttöä, lisättiin tunnusten määrää ja otettiin käyttöön uusia opastusmerkkejä. Myös palvelukohteiden viitoitusohjeita ja yleisiä viitoitusperiaatteita tarkistettiin palvelemaan paremmin muuttunutta tilannetta.  

Palvelukohteiden alueellisella opastussuunnitelmalla tarkoitetaan maakunnallista, seudullista tai paikallista, esim. matkailualueelle tehtyä kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa huomioidaan tienkäyttäjien ja palvelujen tarjoajien tarpeet sekä paikalliset olosuhteet joustaviin ja tasapuolisiin viitoitusratkaisuihin pääsemiseksi. Palvelukohteiden alueellisessa opastussuunnitelmassa laaditaan myös opastusperiaatteet uusien palvelujen, nähtävyyksien ja aktiviteettien viitoittamiseksi.  

Palvelukohteiden alueellisen opastussuunnittelun tavoitteena on suunnitella alueelle yhtenäinen, selkeä ja ajallisesti kestävä sekä helposti ymmärrettävä viitoitusjärjestelmä. Suunnittelulla varmistetaan myös yrittäjien tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu viitoittamalla samantyyppiset palvelut samalla tavalla. Opastuksen uskottavuutta parannetaan niin, että viitoitettavien palveluiden laatu vastaa viitoituksen perusteella saatua mielikuvaa. Lisäksi alueellinen opastussuunnitelma helpottaa ELY -keskuksen lupakäsittelijöiden ja sidosryhmien tehtäviä opastusasioissa. 

Seudulliset opastussuunnitelmat ovat avainasemassa opastelupien sujuvalle ja valtakunnallisesti yhdenmukaiselle käsittelyprosessille