Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kymijoen hyytöpuomit paikalleen - veneilijöitä varoitetaan puomien aiheuttamasta vaarasta

Lehdistötiedote   •   Loka 11, 2010 11:51 EEST

Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus asentaa parhaillaan hyytöpuomeja Kymijokeen. Kymijoella on käytetty puomeja hyydön torjuntaan 1920–30-luvulta lähtien. Puomien materiaaleina käytetään pääosin puutukkeja, jotka ovat sidottu vaijereilla tai ketjuilla toisiinsa. ELY-keskus on viime vuosina myös kehitellyt narupuomien käyttöä ja tätä kehitystyötä ja kokeilua on tarkoitus jatkaa myös tulevana talvena.

Hyytöä muodostuu, kun veden virtaus on riittävän nopeaa ja veden lämpötila laskee lähelle jäätymispistettä tai sen alle. Alijäähtyneen veden kohdatessa esteen esim. kiven, sen virtaus hidastuu ja vesi jäätyy hyyteenä kiviin ja muuhun pohjamateriaaliin. Hyytöjä syntyy eniten, kun pakkanen on kovaa ja veden virtaama joessa on suuri. Myös tuuli lisää hyydön muodostumista. Hyytö voi aiheuttaa voimakkaita ja äkillisiä tulvia. Tämän vuoksi hyydön muodostumista  pyritään ehkäisemään jo ennakkoon mm. hyytöpuomeilla. Syksyllä, ennen pakkaskautta ja joen jäätymistä, puomit vedetään joen poikki pahimpiin hyytökohteisiin. Näin hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja siten hyydön muodostumista.

Hyytöpuomeja asennetaan Kymijokeen kaikkiaan noin 20, lähinnä Kymijoen alaosalle mm. Susikoskelle, Ahvionkoskelle, Kultainkoskelle, Pernooseen, Parikkaan, Siikakoskelle, Langinkoskelle, Hirvivuolteelle sekä Hirvikoskelle. Hyytöpuomit poistetaan Kymijoesta keväällä 2011. Hyytöpuomeihin kiinnitetään merkkikepit, joissa on punakeltaisia nauhoja.

Kymijoella veneilevien  on muistettava puomeista aiheutuva vaara!


Kuva Juha Pohjoisaho

Kymijoen virtaama on pieni

Keskimäärin lokakuun alussa virtaama on tasolla 230 m3/s. Nyt virtaama on noin 70 % keskimääräisestä lokakuun virtaamasta. Kymijoen alajuoksulla Piirteenvirran kohdalla virtaama oli noin 140 m³/s. Juoksutusta on lisätty viime viikolla Päijänteen Kalkkisista noin 20 m3/s,  juoksutus on tällä hetkellä noin 160 m3/s.

Vuoden alusta Kymijoen vesistöalueella on satanut syyskuuhun mennessä 471 mm, joka on 103 % keskimääräisestä sadannasta. Kuuma kesä on kuitenkin lisännyt haihduntaa merkittävästi ja useimpien järvien pinnat ovat hiukan keskimääräistä alempana.

Lisätietoa vesitilanteesta:

Kymijoen vesistöalueen vesitilanne
Valtakunnallinen vesitilanne

Lisätietoja

Hyytöpuomien asennus rakennusmestari Tapio Piipari  0400 650 614
Vesitilanne Kymijoella Juha Pohjoisaho 040 518 8975