Aluehallintovirasto

Kympin työ -kilpailu 2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 22:16 EET

Ensimmäisen kerran jaettava palkinto myönnetään arjen turvallisuuden ja ennalta ehkäisevän työn hyväksi tehdystä toiminnasta.

Kilpailun tavoitteena on

  • koota joukko ennalta ehkäiseviä, turvallisuutta lisääviä, lupaavia, olemassa olevia ja konkreettisia käytäntöjä, joilla vaikutetaan arjen turvallisuuden lisääntymiseen.
  •  levittää tietoa turvallisuutta ja ennalta ehkäisevää työtä tukevista käytännöistä ja tuoda käytännöt esille siten, että kuka tahansa pystyisi soveltamaan ne omaan toimintaansa niin, että hyvät käytännöt leviäisivät
  • kannustaa eri alojen asiantuntijoita tarkastelemaan olemassa olevia käytäntöjään turvallisuutta ja ennalta ehkäisevää toimintaa lisäävästä näkökulmasta 

Ketkä voivat osallistua?
Kilpailu on kaikille yhteisöille, mutta yksittäinen henkilö ei voi osallistua kilpailuun.

Lisäksi käytännön toivotaan tukevan Pohjois-Pohjanmaalla tai Kainuussa toteutettavaa / paikallista ennalta ehkäisevää toimintaa. Kilpailusta voi myös informoida tahoja, joiden toiminta tukee ennalta ehkäisevää toimintaa lisäten arjen turvallisuutta.

 

Mihin koottuja tietoja käytetään?
Saatuja toimivia käytäntöjä hyödynnetään aluehallintoviraston hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen informaatio-ohjauksessa. Lisäksi tiedot toimivista käytännöistä kootaan raportiksi, mikä löytyy Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivuilta (www.avi.fi/pohjois).   

Miten voittaja/voittajat valitaan ja kuka sen tekee?
Kaikki kilpailuun lähetetyt toimivat käytännöt käydään läpi ja arvioidaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat – vastuualueen ja sisäisen turvallisuuden työryhmässä yhteistyössä.

Kympin työ-kilpailun voittaja ja kunniamaininnat palkitaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä seminaarissa marras-joulukuussa 2011.

Palkitsemisesitykset
Vapaamuotoiset kilpailuesitykset tulee toimittaa 31.10.2011 mennessä sähköpostitse elisa.roimaa@avi.fi

Lisätiedot:
Lisätietoja antaa mielellään tarkastaja Elisa Roimaa, 050 441 8166 tai sähköpostilla elisa.roimaa@avi.fi

Toimiva käytäntö / hyvä käytäntö
Hyvä käytäntö on tunnetumpi ja yleisesti käytetty käsite, jolle on olemassa useita erilaisia määritelmiä. Tyypillisesti hyvän käytännön tulisi täyttää tietyt tunnuspiirteet (kuten tarve- ja kysyntälähtöisyys, käytettävyys, toimivuus ja tuloksellisuus, siirrettävyys ja levitettävyys), jotta siitä voidaan puhua hyvänä.

Käsitteellä on tarkoitus antaa mahdollisuus myös sellaisten käytäntöjen kuvaamiseen, Käyttämällä kilpailussa toimiva käytäntö -käsitettä halutaan madaltaa kynnystä osallistua, eikä kilpailuun osallistuvien arviointia sidota liiaksi hyvän käytännön kriteereihin. Toimivat käytännöt ovat itsessään jo arvokkaita