Viisikko-Communica Communications VCA Oy

Kysely: Markkinointipäättäjät panostavat eniten digiin ja yhteisömediaan vuonna 2011

Lehdistötiedote   •   Marras 18, 2010 19:22 EET

Yhä lisääntyvä kuluttajien Internet-käyttö kasvattaa edelleen digitaalisia ja yhteisöllisiä markkinointiviestintäpanostuksia ensi vuoden aikana. Markkinointiviestinnän Viikolla tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vuoden 2011 aikana kahdeksan kymmenestä suomalaispäättäjästä aikoo lisätä digitaalista (82 %) ja yhteisömedian (74 %) markkinointiaan edellisvuodesta.

Suosituimpien markkinointikanavien kärkeen on nousemassa hakukonemarkkinointi. Kaksi kolmesta (66 %) aikoo houkutella uusia asiakkaita hakukoneoptimoinnin avulla.  Voimakkaita panostusaikeita päättäjät näkevät myös sisäisessä (51 %) ja ulkoisessa viestinnässä (49 %).

Kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita selvitettiin 26.-27.10.2010 Markkinointiviestinnän Viikolla Wanhassa Satamassa Viestintätoimisto Viisikko-Communica VCA:n toteuttamassa kyselyssä. Siihen vastasi yhteensä 493 julkishallinnon ja yksityisen sektorin markkinointiviestintäpalvelujen ostajaa, jotka hankkivat alan palveluita sekä viestintä- että mainostoimistoista.

”Markkinointiviestinnän Viikon kyselymme tulokset kertovat odotetusti, että markkinoijat hakevat jälleen ensi vuonna kustannustehokkaita, kohdennettavia ja nopeita ratkaisuja käydä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. Perinteisesti markkinoijat ovat käyttäneet budjetistaan valtaosan perinteiseen mediamainontaan, mutta tulosten mukaan panokset saattavat jakautua toisin lähivuosina. Maksetun median rinnalle nousee ansaittu media, jonka avulla viestinnän menestystarinan voi rakentaa hyvinkin kustannustehokkaasti maksetun median tukena”, sanoo VCA:n tutkimustoiminnasta vastaava viestintäkonsultti Marko Karttunen.  

Tulosten mukaan joka neljäs aikoo vähentää sanoma- ja aikakauslehtimainontaa. Lisäksi hidasta kasvua päättäjät näkevät perinteisessä julkaisutuotannossa. Melkein joka kolmas päättäjä aikoo vähentää esitteiden, vuosikertomusten ja muiden julkaisujen tuotantoa. Valon pilkahdus näkyy tv-mainonnassa, jonka lisääntymiseen uskoo jo joka viides päättäjä. Syksyllä 2009 tv-mainonnan kasvuun uskoi vain joka kymmenes.   

Joka toinen lisää viestintäbudjettiaan vuonna 2011

Vastaajilta kysyttiin myös, miten kokonaisuutena markkinointiviestinnän budjetit kehittyvät vuonna 2011. Suurin osa vastaajista eli 43 prosenttia arvioi panostuksiensa kasvavan edellisvuodesta. Joka kolmas (36 %) ennusti budjettiensa pysyvän samansuuruisina. Vain joka kymmenes (11 %) aikoo supistaa panostuksiaan.

”Suomalaiset markkinoijat näyttävät reagoivan markkinatilanteeseen myönteisesti lisäämällä panostuksiaan ensi vuoden aikana. Hyötyjä haetaan muun muassa digi- ja hakukonemarkkinoinnin eri muodoin kuten hakukoneoptimoinnilla, kampanjasivustoilla, uutiskirjeillä ja web-videoilla. Myönteiset panostusnäkymät ovat kasvaneet viime syksystä, jolloin teimme vastaavan selvityksen Markkinointiviestinnän Viikolla. Usko tv-mainonnan kasvuun kertoo taantuman väistymisestä”, Karttunen sanoo.   

Päättäjiltä kysyttiin myös, kuinka tärkeinä annetut väittämät vaikuttavat valittaessa markkinointiviestinnän palvelujentarjoajaa. Kärkisijoille nousivat markkinointipalvelujen myyjän kyky kuunnella ja ymmärtää ostajan tarpeet (93 %), laadukas toteutus (92 %), aikataulujen pitävyys (85 %) ja luovuus (84 %). Yllättäen edullinen hinta (35 %) ei noussut markkinointipäättäjien silmissä kärkipäähän.

VCA selvitti kotimaisten markkinointipäättäjien arvioita samalla kysymyspatteristolla Markkinointiviestinnän Viikolla sekä 28.-29.10.2008, 27.-28.10.2009 ja 27.-28.10.2010 Wanhassa Satamassa. Yhteensä kyselyihin vastasi 1 580 julkishallinnon ja yksityisen sektorin markkinointiviestintäpalvelujen ostajaa, jotka hankkivat alan palveluita sekä viestintä- että mainostoimistoista.

LIITTEET:

LIITE 1: Markkinointiviestinnän panostusten kehitys vuonna 2011, %

Lisätietoja:

Marko Karttunen, viestintäkonsultti, Viisikko-Communica Communications VCA, puh. 045 1290 940