Jyväskylän kaupunki

Kyselyn mukaan jyväskyläläiset nuoret tyytyväisimpiä kaupungin opetuspalveluihin

Lehdistötiedote   •   Kesä 13, 2011 19:45 EEST

Kyselyn mukaan jyväskyläläiset nuoret tyytyväisimpiä kaupungin opetuspalveluihin

Nuorten kokemuksia Jyväskylän kaupungin nykyisistä palveluista ja niiden toimivuudesta kartoitettiin kyselyllä keväällä 2011. Samalla etsittiin ideoita, ehdotuksia ja tarpeita palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen liittyen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelutyössä. Kyselyyn vastasi 236 nuorta, joista valtaosa oli 15–18 -vuotiaita.

Jyväskylän kaupungin palveluista nuoret ovat tyytyväisimpiä opetuspalveluihin sekä asumiseen ja ympäristöön liittyviin palveluihin. Kyselyyn vastanneista 69,5 % koki opetuspalvelujen ja 65,7 % asumiseen ja ympäristöön liittyvien palvelujen toimivan hyvin tai melko hyvin.

Kehitettävää eniten nuorten terveyspalveluissa

Nuorten, 49 vastaajan, mielestä eniten kehitettävää on terveyspalveluissa. Parannusta toivotaan erityisesti hammashuoltoon, nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä kouluterveydenhuoltoon. Joukkoliikenteen taksat ovat 39 vastaajan mielestä Jyväskylässä korkeat ja joukkoliikenteen reitit ja vuorot kaipaavat kehittämistä.

Nuorisopalvelujen kehittämistä toivoo 38 vastaajaa. He esittävät lisää toimintaa, tapahtumia, nuorisotiloja, kahviloita ja nuorteniltoja. Nuorisotilojen tulisi olla viihtyisiä sekä toiminnallisia. Kyselyn mukaan nuoret toivovat myös enemmän tietoa ja tiedottamista nuorille suunnatuista toiminnoista.

Jyväskylän palvelut nuorten mielestä helposti saatavilla

Reilu puolet kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Jyväskylän palvelut ovat helposti tai melko helposti löydettävissä, palvelut ovat varsin kattavia sekä tietoa palveluista on varsin hyvin saatavilla. Tietoa kaupungin palveluista nuoret saavat parhaiten koulujen tai oppilaitosten kautta, mediasta sekä kaupungin nettisivuilta.

Uudenlaisia osallisuuden rakenteita tarvitaan

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden Jyväskylän rakentamisessa eli uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelutyössä. Uudistuksen tavoitteena on, että palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin eri-ikäisten kaupunkilaisten tarpeita ja erilaisia elämäntilanteita.
– Odotuksia, toiveita ja ideoita on kirjattu valmistelumateriaaliin kehittämistyön pohjaksi. Sieltä ne ovat välittyneet ja välittyvät eri foorumeilla päättäjille ja palveluista vastaaville viranhaltijoille. On tärkeää, että tulokset otetaan oikeasti huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa, kasvu, oppiminen ja perheet -palvelukokonaisuuden selvityshenkilö Pirjo Tuosa kertoo.

Kyselyllä haluttiin löytää myös ideoita ja uudenlaisia toimintatapoja tulevaisuuden palvelujen rakentamiseen, mutta siihen kysely oli väärä väline.
– Meidän on kehitettävä kaupungissamme dialogista kulttuuria sekä väyliä ja rakenteita, jotta kuntalaisten ideat saadaan jalostumaan yhteiseen käyttöön ja saadaan asukkaiden osallisuus toimimaan, Tuosa jatkaa.

Kysely toteutettiin maaliskuussa 2011 verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 236 nuorta, joista valtaosa oli 15–18 -vuotiaita. Jyväskylän nuorisovaltuusto oli mukana laatimassa kysymyksiä ja kyselyn toteutuksesta vastasi Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut.


Lisätietoja

Eeva Mäntylä, p. 014 266 4230, kyselyn kokoaja
koordinaattori - osallisuuskasvatus
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut

Pirjo Tuosa, p. 014 26 67517
Kasvu, oppiminen ja perheet -palvelukokonaisuuden selvityshenkilö
Jyväskylän kaupunki