Aluehallintovirasto

Laaja ulkomaalaisen työvoiman työehtojen kartoitus Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 12:55 EEST

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen ulkomaalaistarkastajat ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastajat suorittivat 29.9.2010 ennalta ilmoittamatta laajan yhteistarkastuksen Olkiluoto 3:n työmaalla.

Varhain keskiviikkoaamuna suoritettua tarkastusta ei voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa alueen kulunvalvonnasta vastaavan tahon rajoitettua tarkastajien pääsyä rakennustyömaa-alueelle. Syyksi kerrottiin ennakkoilmoituksen puuttuminen ja vedottiin työmaan käytäntöön. Lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) mukaan työsuojeluviranomaisella ja tarkastajalla on valvonnan toteuttamiseksi valvonnan edellyttämässä laajuudessa oikeus päästä paikkaan, jossa tehdään työtä. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta, mikäli se on valvonnan kannalta tarpeellista.

Saadusta tiedosta tukea valvonnan kohdentamiseen

Tarkastuksen tavoitteena oli kartoittaa työmaalla toimivia yrityksiä ja työnantajia sekä ulkomaalaisten työntekijöiden työehtoja. Tarkastuksen aikana haastateltiin työsuhteen vähimmäisehdoista satunnaisesti useiden työnantajien reilua 300 ulkomaalaista työntekijää. Haastatteluista saatuja tietoja tullaan käyttämään ulkomaalais- ja tilaajavastuutarkastusten kohdentamisessa. Haastateltujen määrä jäi selvästi suunniteltua vähäisemmäksi tarkastajien toiminnan rajoittamisen vuoksi.

Muutaman yrityksen työntekijät kieltäytyivät vastaamasta tarkastajien esittämiin kysymyksiin aina omaa nimeään myöten, vaikka materiaali oli käännetty ymmärrettävälle kielelle. Olkiluoto 3:n ulkomaalaiset työntekijät työskentelevät keskimäärin 10 tuntia päivässä ja kuutena päivänä viikossa.


Lisätietoja antavat:Tarkastaja Anu Ikonen puh. 040 5678 775
Johtaja Seppo Pekkala puh. 050 524 7143