Kela

Lääkärikeskukset hoitavat jo puolet työterveyspalveluista

Lehdistötiedote   •   Marras 26, 2010 10:54 EET

Vuonna 2008 lääkärikeskuksissa annettujen palvelujen osuus työterveyshuollon kustannuksista oli 48 %, mikä oli 5,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityisten lääkärikeskusten osuus työterveyshuoltopalvelujen tuottajana on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Eniten on pienentynyt yritysten omien työterveysasemien osuus, mikä johtuu työterveyspalvelujen ulkoistamisesta. Yritysten omien työterveysasemien kustannusten osuus on nykyisin noin viidennes työterveyshuollon kokonaismenoista. Yhtä suuri osuus kustannuksista on terveyskeskusten tuottamilla työterveyshuoltopalveluilla.

 Vuonna 2008 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 562,3 miljoonaa, joista 268,4 miljoonaa euroa aiheutui lääkärikeskusten palveluista. Terveyskeskuksien ja työnantajien omien terveysasemien kustannukset olivat molemmat hieman yli 100 miljoonaa euroa. Työnantajien yhdessä omistamien terveysasemien ja toisten työnantajien terveysasemien palvelujen käytöstä aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä 73 miljoonaa euroa.

Kelan työnantajille maksamat korvaukset olivat 262,2 miljoonaa euroa, mikä oli 10,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lääkärikeskuksissa työterveyshuolto painottuu muita palvelujen tuottajia enemmän sairaanhoitoon. Vuonna 2008 tehdyistä 5,2 miljoonasta työterveyshuollon sairaanhoitokäynnistä lääkärikeskusten osuus oli 45 %. Terveystarkastuksista lääkärikeskukset hoitivat vain reilun kolmanneksen.

Vuonna 2008 työterveyshuollon piirissä 1 876 900 työntekijää, mikä oli 85 % palkansaajista. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 työterveyshuollon piiriin kuuluvien työntekijöiden määrä on kasvanut Kelan korvaustietojen mukaan 6,6 %. 

Yrittäjistä oli työterveyshuoltopalvelujen piirissä 39 500 henkeä.  

Lue lisää tilastojulkaisusta Kelan työterveyshuoltotilasto 2008
http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/Docs/240901085425TL?OpenDocument

tai tuoreesta tilastokatsauksesta http://www.kela.fi/tilastokatsaus

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Timo Partio, puh. 020 634 1382
etunimi.sukunimi@kela.fi