Tampereen Yliopisto

Lääkäripäivillä kansainvälinen kokous papilloomavirusrokotteista ja syövän torjunnasta

Lehdistötiedote   •   Tammi 11, 2012 13:30 EET

Helsingissä meneillään olevien Lääkäripäivien 2012 tieteellisessä ohjelmassa on torstaina 12.1. kokous, jossa kansainväliset tutkijaryhmät esittelevät ajankohtaisia tuloksiaan HPV-rokotuksen ja -seulonnan turvallisuudesta, tehosta syövän välittömiä esiasteita vastaan ja HPV-viruksen eri torjuntatapojen hyödyllisimmästä käytöstä.  

Kokouksen tavoitteena on HPV ja syöpä -interventioita koskevan uusimman tutkimustiedon kriittinen tarkastelu ja yhteenveto. Tilaisuuden järjestävät Helsingin ja Tampereen yliopistot ja  Suomen Lääkäriliitto. Puheenjohtajana toimii professori Matti Lehtinen Tampereen yliopistosta.

Asiantuntijakokoukseen osallistuvat seuraavat tutkijat, jotka kertovat näistä aihepiireistä:

HPV-rokottaminen on turvallista - seulonnalla seurannaisvaikutuksia

Harvardin yliopiston ja USA:n Kansallisen terveysinstituutin (NIH) tutkijat Dan Weinberger ja Marc Lipsitch ovat osoittaneet, että pneumokokkirokotukset aloittaneissa maissa rokotteen kattamat pneumokokkityypit korvautuvat viidessä vuodessa uusilla, muun muassa penisilliinille vastustuskykyisillä rokotteeseen kuulumattomilla pneumokokkityypeillä.

Marko Merikukka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) äitiysneuvolaseerumipankin näytteitä tutkimalla osoittanut, että korkean riskin HPV-tyyppien aiheuttamat infektiot ryvästyvät riskikäyttäytyjille aina siihen asti, kun he täyttävät 30 vuotta.  Laajan HPV-rokotetutkimuksen neljän vuoden seurannassa ei voitu havaita mitään merkkejä rokotetyyppien korvautumisesta rokotteeseen kuulumattomilla HPV-tyypeillä.

Sholom Wacholder USA:n Kansallisesta terveysinstituutista (NIH) on raportoinut lievästä, tilastollisesti ei-merkitsevästä keskenmenojen yleistymisestä kaksivaikutteista HPV-rokotetta saaneilla rokotetuilla.

HYKS:n Jorma Paavosen raportoimissa hoitoilmoitus- ja syntymärekisteritutkimuksissa ei voitu havaita eroja keskenmenojen yleisyydessä HPV-rokotetuilla ja rokottamattomilla. Toisaalta seulonnassa löytyvien kohdunkaulansyövän esiasteiden kohdunsuuta lyhentävä konisaatiohoito kaksinkertaistaa ennenaikaisten synnytysten määrän.

HPV-rokottaminen on tehokasta myös pojilla ja syövän välittömiä esiasteita vastaan

Väestöliiton Dan Apterin tekemissä nelivaikutteisen HPV-rokotteen tehotutkimuksissa on saatu merkitseviä tuloksia rokotteen pojille antamasta suojasta. Sekä nelivaikutteisen että kaksi-vaikutteisen HPV-rokotteen kyky synnyttää vasta-aineita pojilla on osoittautunut erinomaiseksi.

Yhdysvaltalaisen Emoryn yliopiston tutkijan Kevin Aultin esittämät nelivaikutteisen HPV-rokotteen tehotulokset ovat osoittaneet, että rokote suojaa yli 90 %:n teholla HPV16/18-positiivisilta kohdunkaulansyövän välittömiltä esiasteilta. Ault esittelee myös syöpärekisterilinkkaukseen perustuvaa "proof of principle"-dataa rekisteriseurannasta, jossa oli mukana 1750 alun perin 16 - 17- vuotiasta rokotettua ja noin 15000 rokottamatonta 18 - 19-vuotiasta suomalaistyttöä.  Rekisteriseuranta alkoi aktiivisen seurannan päätyttyä vuonna 2007. Tulos: ei yhtään syövän välitöntä esiastetapausta HPV6/11/16/18-rokotetuilla, 3 tapausta placebo-rokotetuilla ja 50 tapausta rokottamattomilla.

Allan Hildesheim on päätutkijana USA:n Kansallisen terveysinstituutin (NIH) Guanacaste -tutkimuksessa, jossa noin 7500 tutkittavaa sai kaksivaikutteista HPV16/18-rokotetta. Hildesheimin kaksivaikutteisen rokotteen tehotutkimuksista tekemän yleiskatsauksen mukaan rokote antaa jopa lähes 95-prosenttisen suojan kaikkia kohdunkaulansyövän välittömiä esiasteita vastaan. Lisäksi HPV-rokote antaa suojaa myös peräaukonsyövän esiasteita vastaan.


Hyödyllisin strategia löytyy joko tutkimuksella tai HPV-rokoteohjelmia monitoroimalla

Joakim Dillner Karoliinisesta instituutista johtaa skandinaavista nelivaikutteisen HPV-rokotteen tehotutkimukseen osallistuneiden pitkäaikaisseurantaa. Hän on järjestänyt Ruotsissa alkavan HPV-rokoteohjelman monitoroinnin.

Marion Savillen johtama Victorian Sytologiarekisteri Melbournessa vastaa Australian HPV-rokoteohjelman monitoroinnista. Australia aloitti ensimmäisenä vuonna 2007 nelivaikutteisella HPV-rokotteella ja Saville on jo julkaissut lääketieteen johtavassa Lancet-lehdessä ekologisia vaikuttavuusarviointeja, joiden mukaan HPV:n aiheuttamien esiastemuutosten määrät ovat laskeneet. Lisäksi nuorten naisten rokotukset ovat synnyttäneet laumaimmuniteettia, joka on johtanut miesten genitaalialueen syylien vähenemiseen.

Matti Lehtisen (Tampereen yliopisto) johtama paikkakuntasatunnaistettu vaikuttavuustutkimus tuottaa vuoteen 2014 -2015 mennessä tietoa siitä, olisiko sekä tyttöjen että poikien rokottaminen vielä parempi strategia kuin pelkästään tyttöjen rokottaminen. Vuonna 2014 on suunniteltu alkavaksi HPV-rokotettujen satunnaistettu seulontatutkimus, jonka tarkoituksena on osoittaa, että rokotettuja tarvitsee tautitaakan vähentämiseksi seuloa vain kerran.

Pekka Nieminen (HYKS) on johtanut satunnaistettua tutkimusta, jossa perinteinen Papa-seulonta korvataan HPV-DNA:n seulonnalla. Hänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiannosta johtamansa HPV-interventio (rokotus ja seulonta) työryhmän esitykset seulontojen tehostamisesta ja HPV-rokotusten aloittamisesta ovat sosiaali- ja terveysministeriön arvioitavina.

Italialainen Iacopo Baussano Imperial Collegesta on matemaattinen mallittaja, joka arvioi, alun perin osin suomalaisella datalla varmennetun mallin perusteella, kuinka HPV-rokotettuja pitäisi seuloa; esim. kuinka pitkäksi seulontaväli voidaan venyttää lähestyttäessä kerran eliniässä tapahtuvaa seulontaa.

Lutz Gissmann saksalaisesta Syövän tutkimuskeskuksesta on keskeinen jäsen vuonna 2008 Nobel-palkinnon saaneessa Harald zur Hausenin johtamassa tutkimusryhmässä, joka löysi tärkeimmät syövän aiheuttamat HPV-tyypit: 16 ja 18. Kehitettyään kaksivaikutteisen HP16/18-rokotteen perustana olevan geeniteknologisen menetelmän, hän esittelee nyt helpommin kehitysmaaoloihin sovellettavia HPV:n pieniin rakenneosiin perustuvia nk. kapsomeerirokotteita.

Marc Arbyn Belgiasta esittelee meta-analyysituloksia kehitysmaiden HPV-seulonnoista ja mahdollisuuksista HPV-rokotuksiin.

Kokouksen ohjelma Lääkäripäivien www-sivuilla: http://www.laakaripaivat.fi/index.jsp - Kurssit - Torstai - Human papillomavirus vaccination: Safety, Sound efficacy and Public health effectiveness

Lisätietoja
Professori Matti Lehtinen, Tampereen yliopisto,             050 396 9648      , matti.lehtinen@uta.fi