Valtioneuvosto

Lääkeostot eivät voi olla osa kaupanalan keskusliikkeen bonusjärjestelmää

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 10:43 EEST

Lääkeostoista ei saa myöntää kaupan keskusliikkeiden kanta-asiakkuuden perusteella alennuksia, eivätkä lääkeostot saa kerryttää kyseisten järjestelmien bonuskertymää.

Kaupanalan keskusliikkeet eivät toteuta lääkehuoltoa Suomessa. Niiden kanta-asiakkaille antaman bonuksen kertyminen lääkeostoista on ristiriidassa lääkelainsäädännön perusperiaatteiden kanssa, joita ovat erityisesti lääketurvallisuuden varmistaminen, lääkkeiden samanhintaisuus ja lääkkeiden tarpeettoman käytön ehkäiseminen.

Myös tietojen toimittaminen asiakkaan lääkeostoista kaupan keskusliikkeelle on asiakkaan yksityisyyttä koskevan lainsäädännön kannalta ongelmallista.

Sekä kaupanalan että apteekkien omat bonusjärjestelmät toimivat eri tavoin. Alennuksen voi saada vain muista tuotteista kuin lääkkeistä tai näiden lisäksi myös itsehoitolääkkeistä. Alennusprosenttia taas kerryttävät joko käyntikerrat apteekissa tai ostosummat. Jälkimmäisessä tapauksessa ostosummiin sisältyvät usein myös reseptilääkeostot.

Kaupanalan keskusliikkeillä ei ole lääkelain periaatteiden näkökulmasta perusteltavissa olevaa syytä asiakkaan lääkeostojen keskittämiseen. Apteekkien omien kanta-asiakkuusjärjestelmien taustalla taas on lääketurvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja kanta-asiakasalennuksen myöntäminen perustuu asiakkaan ja apteekin väliseen sopimukseen. Siksi apteekkien omat kanta-asiakasjärjestelmät ovat mahdollisia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään antanut lausunnon kaupanalan keskusliikkeiden kanta-asiakasjärjestelmien suhteesta lääkkeiden hinnoista myönnettäviin kanta-asiakasalennuksiin. Lausuntoa varten on pyydetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea), Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Apteekkariliiton lausunnot asiasta. Lausunnossa on otettu huomioon myös oikeuskanslerin näkemys apteekkien omista kanta-asiakasjärjestelmistä.

Lisätietoja Lakimies Kirsi Ruuhonen, p. 09 160 74131

 

Liitteet  http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39502&name=DLFE-12712.pdf