Valtioneuvosto

Lääketieteellisen tutkimuslain soveltamisala laajenee

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 16:13 EEST

Lääketieteellisen tutkimuslain soveltamisala laajenee. Jatkossa lääketieteellisen tutkimuksen tarkoituksena on myös terveyttä koskevan tiedon lisääminen. Soveltamisalan laajennus tuo eettiseen arviointiin nykyistä laajemmin ne tutkimukset, joissa puututaan tutkittavan fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen. Hallitus esitti torstaina 9. syyskuuta asiaa koskevien lakien vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina.

Lokakuun 2010 alusta alkaen tutkimussuunnitelmien ennakkoarvio keskitetään yliopistollisten sairaanhoitopiirien eettisille toimikunnille, jotka ovat työssään itsenäisiä. Lisäksi perustetaan valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta, joka tukee, seuraa ja ohjaa alueellisten toimikuntien työtä sekä toimii tutkimuseettisten kysymysten asiantuntijana. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimikunta antaa tutkimuseettisen arvion kaikista kliinisistä lääketutkimuksista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasasiakirjojen käyttöä koskevien tutkimuslupahakemusten käsittely keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen silloin, kun hakemus koskee usean kunnan tai kuntayhtymän tai yksityisen sektorin asiakirjoja. Keskittäminen yhdenmukaistaa lupamenettelyjä ja lyhentää hakemusten käsittelyaikoja.

Lisätietoja Hallitusneuvos Päivi Kaartamo, puh. 09 160 74353