Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lääninsivistysneuvos: tuntuvasti lisää oppisopimuskoulutusta

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 00:26 EEST

Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta haluaa yritysten ottavan enemmän vastuuta koulutuksen ja työelämän tarpeiden kohtaamisesta. Paras tapa olisi lisätä tuntuvasti oppisopimuskoulutusta, jolloin yritys voi parhaiten kouluttaa työntekijöitä omiin tarpeisiinsa, totesi lääninsivistysneuvos puheessaan Pohjois-Suomen koulutuskeskussäätiön 20 v. juhlassa tänään Oulussa.

Kokkosen mukaan sanonnalla; koulutus ja työelämän tarpeet eivät kohtaa, yrittäjät tarkoittavat, että ammattioppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa annetut perusvalmiudet eivät riitä, vaan he haluaisivat palkata jo työelämään perehtyneitä ja työkokemusta omaavia työntekijöitä. Kokkosen mukaan tässä on ennen kaikkea kyse rahasta eli siitä, kuka maksaa työntekijän sisäänajon ja perehdyttämisen työelämään. Jos maksajaksi edellytetään yhteiskuntaa, on kyseessä yritystuki. Kokkosen mukaan asioista pitäisi puhua oikeilla nimillä, sillä ei verisuonikirurgiksi, ohjelmoijaksi, mittakirvesmieheksi tai sairaanhoitajaksi kukaan ole valmis suoraan koulun penkiltä, vaan tarvitsee pitkää perehdyttämistä periaatteella; työ tekijäänsä neuvoo. On väärin puhua koulutuksen kohtaamisongelmista, jos sillä tarkoitetaan työkokemuksen hankkimista ja perehdyttämistä.

Kokkonen kehottaa yrityksiä itse ottamaan yhteyttä oppilaitoksiin osaamistarpeistaan, sillä nykyiset tutkintorakenteet ovat niin väljät, että niiden sisältöjä ja toteuttamistapoja voidaan muuttaa paikalliset tarpeet huomioiviksi. Toimiva kumppanuus ja viestin perillemeno koituu molempien osapuolten parhaaksi. Yritysten on hyvä muistaa henkilöstöään kehitettäessä, että perustutkintokoulutuksen lisäksi koti- ja ulkomaalaiset aikuiskoulutusorganisaatiot toteuttavat tilaajan tarpeita ja toiveita mahdollisimman laadukkaasti.

Kokkonen kysyy myös, miksi yritykset eivät rummuta enemmän ammattitaidon ohella oikeasta asenteesta työhön (avoimuus, rohkeus, työmotivaatio, luottamus omiin kykyihin ja suhtautuminen toisiin ihmisiin) jos ja kun oikea asenne on työn saannissa vähintään yhtä tärkeää kuin monipuolinen ammattitaito. Näistä olisi hyvä käydä puhumassa kouluissa ja vanhempain illoissa totesi Kokkonen.

Lisätietoja:
Lääninsivistysneuvos Pertti Kokkonen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0400 684 157 begin_of_the_skype_highlighting              0400 684 157      end_of_the_skype_highlighting