Nordea Pankki Suomi Oyj

Lähes puolet suomalaisista pariskunnista riitelee rahasta

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2010 14:41 EET

Nordean tutkimuksen mukaan useimmilla suomalaisilla pariskunnilla on yhteinen
talous. Joka toisella talous kattaa myös henkilökohtaiset menot. Silti raha
aiheuttaa yllättävän usein myös riitoja.

Erityisesti naimisissa olevilla sekä keski-iän ylittäneillä suomalaisilla talous
on yhteinen. Runsas viidennes vastaajista jakaa talouden kulut suhteessa perheen
tuloihin ja jättää loput rahat henkilökohtaisia menoja varten.

- Joka kuudes pari jakaa talouden kulut puoliksi ja loput rahat jäävät omaan
käyttöön. Erityisesti nuoret kertovat jättävänsä rahaa henkilökohtaisia menojaan
varten. Näin tekevät myös avoliitossa elävät, kertoo Nordean yksityistalouden
ekonomisti Anu Numminen.

Oma vai yhteinen tili?

Pariskunnilla voi olla yhteinen talous, mutta erilliset tilit. Kahdeksan
kymmenestä kertoo, että perheessä on erilliset raha-/palkkatilit. Joka
viidennellä on puolison kanssa yhteinen pankkitili perheen talousmenoja varten.
Tämä on tavallista erityisesti perheissä, joissa parilla on yhteisiä alaikäisiä
lapsia.

- Ainoastaan joka kuudennen vastaajan palkka ohjautuu suoraan puolison kanssa
yhteisissä nimissä olevalle tilille. Uusperheissä raha-asiat näytetään
pidettävän muita useammin tarkemmin erillään, Numminen tietää.

Yhteistaloutta suosivat suomalaiset pitävät kuitenkin säästöt omissa nimissään.
Näin on erityisesti avoliitossa asuvilla ja naisilla jotka ansaitsevat
puolisoaan enemmän. Seitsemällä prosentilla vastaajista on lisäksi omia salaisia
säästöjä tai sijoituksia, joista puoliso ei ole tietoinen.

Lähes joka toinen pariskunta riitelee joskus rahasta

Lähes puolet pareista riitelee rahasta ainakin joskus, nuoret useammin kuin
vanhemmat. Joka kymmenes kokee perheen raha-asioista puhumisen puolison kanssa
vaikeaksi. Uusperheissä rahan käytöstä sopiminen tuottaa muita perhetyyppejä
enemmän päänvaivaa.

Raha-asioista sopimisen vaikeus saattaa ilmetä riitelyn lisäksi mm. ostosten
piilottelemisena puolisolta, ostosten hinnan kaunisteluna tai puolison
rahankäyttötottumusten paheksumisena.  Puolisoiden samanlainen suhtautuminen
rahan käyttöön ja säästämiseen näyttääkin olevan tärkeää, jos puolisoilla on
yhteinen talous tai yhteisiä pankkitilejä.

- Hieman yllättävä on myös tutkimustulos, jonka mukaan tyytymättömyyttä raha-
asioihin on enemmän perheissä, joissa nainen ansaitsee miestään enemmän. Mies
ansaitsee puolisoaan enemmän kolmessa taloudessa neljästä. Nainen yhdessä
neljästä. Tutkimus ei kuitenkaan kerro, onko tyytymätön osapuoli miestään
enemmän ansaitseva nainen vai vaimoaan vähemmän ansaitseva mies, sanoo Numminen.

Tutkimustyö tehtiin 24.9.- 4.10.2010 internetpaneelia käyttäen. Paneeli
muodostaa edustavan otoksen Suomen väestöstä. Haastattelut tehtiin
haastateltavien sukupuoli, ikä ja asuinpaikka huomioon ottaen. Tutkimuksessa
haastateltiin 18-65-vuotiaita, jotka ovat naimisissa tai avoliitossa. Suomessa
haastateltiin 1091 henkilöä.

Lisätietoja:
Anu Numminen, yksityistalouden ekonomisti, p. 09 165 88218
Anni Kuusisto, konserniviestintä, p. 09 165 42653


[HUG#1460348]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Nordea (Finland) via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug