Etera

Länsi-Suomi: Tämä motivoi nuoria ammattilaisia työelämässä

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2015 07:50 EEST

Länsi-Suomen nuorille ammattilaisille palkka ratkaisee: yli 70 prosentille se on merkittävä motivaation lähde. Yli 60 prosenttia vastanneista kävisi mieluummin töissä kuin olisi työttömänä, vaikka palkka olisi pienempi kuin sosiaalituet.

Etera selvitti toukokuussa 2015 ammattiin valmistuvien alle 30-vuotiaiden asenteita, toiveita ja odotuksia työelämästä. Ammattiin valmistuvien nuorten työelämän tuntemuksia tutkittiin sekä verkkokeskusteluissa että Taloustutkimuksen suorittamalla kyselyllä.

”Eteran tavoite on olla muuttuvan työelämän osaaja, joten meille on tärkeää tietää, mitä nuoret ja vastavalmistuneet ajattelevat työelämästä”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman kommentoi tutkimusta.

Länsi-Suomessa asuvien nuorten mielestä hyvä työilmapiiri ja työkulttuuri ratkaisevat: 97 prosenttia ammattikorkeakoulussa opiskelleista motivoituu parhaiten työhön, kun työpaikalla meininki on kunnossa.  Ammattikoululaisista 98 prosenttia sanoo, että työilmapiiri motivoi työntekoon.

Hyvää työilmapiiriä luo esimerkiksi varmuus tulevaisuudesta, mielekkäät työtehtävät ja mahdollisuudet kasvaa työyhteisössä.  Länsi-Suomessa ammattikoululaisista 80 prosenttia on sitä mieltä, että työmotivaatiota auttaa, kun voi itse vaikuttaa oman työnkuvaansa.

Länsi-Suomen nuorille ammattilaisille palkka ratkaisee: yli 70 prosentille se on merkittävä motivaation lähde. Yli 60 prosenttia vastanneista kävisi mieluummin töissä kuin olisi työttömänä, vaikka palkka olisi pienempi kuin sosiaalituet.

Maailma kutsuu ja yrittäminen innostaa

Länsi-Suomen nuorista ammattiin opiskelevista peräti 70 prosenttia uskoo löytävänsä oman alan töitä.

Jos kotikunnasta ei löydy työtä, ammattikoululainen pakkaa kamat ja muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle. 85 prosenttia olisi valmis liikkumaan Suomen sisällä mieluisan oman alan työn perässä, ja ulkomaille olisi lähdössä yli puolet vastanneista.

Yrittäjyys on mahdollisuus: kaikista nuorista 54 prosenttia uskoo yrittäjyyden mahdollisuuksiin tulevaisuuden työllistäjänä. Hieman vajaa puolet on tosissaan harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. Töitä ollaan valmiita tekemään pitkään: yli kolmannes vastaajista uskoo jäävänsä eläkkeelle yli 65-vuotiaana.

Käy näyttämässä naamaa työpaikalla

Työnhaussa länsisuomalaiset luottavat muun Suomen tapaan työkokemukseen, omaan persoonaan ja erottautumiseen sekä itse hankittuihin verkostoihin. Myös paikan päällä työnantajan luona käyminen on nuorten mielestä tärkeää – neljännes vastaajista kokee sen ratkaisevaksi tekijäksi, että työpaikka varmistuisi.

Ammattikoululaiset arvostavat joustavia työaikoja. Peräti 95 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että joustolla on suuri vaikutus työssä jaksamiseen. Ammattikorkeakoulussa opiskelleille tällä ei ole niin valtavasti merkitystä.

Tee lähtemätön vaikutus

Kun työpaikka tulee hakuun, soitto työnantajalle auttaa – näin uskoo 76 prosenttia vastanneista. 48 prosenttia luottaa työpaikan saannissa siihen, että kannattaa erottua edukseen. Näillä eväillä Länsi-Suomen alueen nuoret nappaavat töitä:

”Oma-aloitteisuus, aktiivisuus, on perillä yrityksestä jo etukäteen ja esittää kysymyksiä. Antaa lähtemättömän vaikutuksen”, eräs vastaajista kuvailee.

”Asenne, rehellisyys, vastaa kysyttyihin asioihin, pukeutuminen, kertoo itsestään kaiken tarvittavan.”

Ammattikorkeakoululaiset panostavat laatuun eivät määrään – he eivät usko, että lähetettyjen hakemusten määrällä on väliä työnhaussa. He eivät myöskään ole sitä mieltä, että koulumenestys ja arvosanat olisivat työnhaussa erityisen tärkeitä.

Entä mitä mieltä muualla Suomessa?

Tutustu valtakunnallisen tutkimuksen tuloksiin.

Eteran teettämässä tutkimuksessa tutkimusmenetelminä käytettiin verkkokeskusteluseulontaa sekä Taloustutkimuksen suorittamaa kyselyä, johon vastasi 418 ammattiin valmistuvaa 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomea.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 63219, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.