Etera

Länsisuomalainen nuori uskoo, että omalta alalta löytyy töitä

Lehdistötiedote   •   Kesä 06, 2017 09:00 EEST

Länsisuomalaiset ammattiin valmistuvat nuoret luottavat mahdollisuuksiinsa työmarkkinoilla. Selvä enemmistö arvelee löytävänsä töitä omalta alaltaan, selviää Eteran teettämästä nuorten työelämätutkimuksesta.

Alle 30-vuotiaat, ammattioppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvat suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä omaan koulutukseensa ja luottavat oman alansa työtilanteeseen. Hieman yli 70 prosenttia, eli suunnilleen yhtä moni kuin edellisvuonna, uskoo löytävänsä töitä omalta alaltaan.

”Nuorten tulevaisuudenusko nousee tutkimuksessa selvästi esiin. Länsi-Suomessa tulokset ovat vielä muuta maata positiivisemmat. Useimmilla nuorilla itsetunto on kohdallaan. Niin pitääkin olla. Tätä voisi tartuttaa myös meihin vanhempiin”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran nuorten työelämäasenteita koskeva tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 500 nuorta ympäri Suomea.

Vahva usko tulevaisuuteen

Länsisuomalaiset nuoret uskovat muiden alueiden nuoria useammin löytävänsä oman alan töitä. 81 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista arvelee löytävänsä oman alan töitä, kun koko Suomessa samaa mieltä oli 74 prosenttia.

Länsisuomalaisilla nuorilla on myös vahvempi usko tulevaisuuteen. 91 prosenttia arvelee tekevänsä oman alan töitä viiden vuoden kuluttua ja 83 prosenttia kymmenen vuoden kuluttua.

Jos oman alan työpaikkaa ei kaikesta huolimatta löytyisikään, lännen nuoret eivät nyrpistä nenäänsä muidenkaan alojen töille. Sen sijaan toiseen ammattiin kouluttautuminen ei heitä juuri kiinnosta, mikä saattaa johtua Länsi-Suomen muuta Suomea paremmasta talous- ja työllisyystilanteesta.

Palkan merkitys laskussa

Länsisuomalaisia motivoi työntekoon ennen kaikkea työilmapiiri, työn sisältö ja kehittymismahdollisuudet sekä mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan.

Sen sijaan palkka kannustaa työntekoon aiempaa vähemmän. 61 prosenttia vastaajista sanoo palkan motivoivan paljon tai melko paljon, kun viime vuonna 73 prosenttia oli samalla kannalla. Myös joustavien työaikojen merkitys on vähentynyt edellisvuodesta.

Länsisuomalaiset uskovat oman persoonan ja aiemman työkokemuksen edesauttavan työpaikan löytymistä. Sen sijaan lähetettyjen hakemusten ja cv:n laadun sekä lähetettyjen hakemusten määrän merkitys on vähentynyt selvästi viime vuodesta.

Lännen nuoret eivät pidä henkilökohtaista kontaktia – joko paikan päällä käymistä tai puhelinsoittoa – yhtä tärkeänä kuin aiemmin. Myös opinto- tai koulumenestyksen merkitys on vähentynyt. Selkeä enemmistö arvioi koulutuksensa vastaavan työelämän vaatimuksia hyvin tai melko hyvin.

Jos jään työttömäksi…

Jos koulutusta vastaavaa työtä ei olisi tarjolla, selkeä enemmistö on valmis muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle. Muuttoa ulkomaille harkitsisi vain joka toinen.

Aiempaa useammat (92 % vastaajista) voisivat harkita jatkokouluttautumista omalla alalla. Kaksi kolmesta kävisi töissä, vaikka kukkaro jäisikin työttömyyskorvauksia tai toimeentulotukia ja muita tukia kevyemmäksi.

Joka viides vastaaja uskoi mahdollisen työttömyyden vaikuttavan tulevaan työuraan erittäin tai melko paljon. Osuus oli hieman edellisvuotta alhaisempi.

Eläkepäivät eivät kuitenkaan vielä siintele länsisuomalaisten nuorten silmissä. Joka kolmas uskoo jäävänsä eläkkeelle vasta yli 70-vuotiaana, kun vuonna 2015 samaa mieltä oli vain joka viides vastaaja.

Lähes joka toinen länsisuomalainen nuori arvelee pystyvänsä työllistämään itsensä yrittäjänä. Osuus on pienentynyt viime vuodesta, jolloin 58 prosenttia uskoi mahdollisuuksiinsa yrittäjänä. Oman yrityksen perustaminen on myös käynyt aiempaa harvemman mielessä.

Ammattiin opiskelevat ovat tätä mieltä

  • Hieman yli 70 % uskoo löytävänsä oman alansa töitä. Osuus on suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.
  • Jos oman alan töitä ei olisi tarjolla, 90 % vastaajista on valmiita jatkokouluttautumaan omalla alalla tai tekemään muita kuin oman alan töitä.
  • 76 % on valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. 74 % on valmiita kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin.
  • Työntekoon kannustavat useimmin työilmapiiri (93 %), työn sisältö (91 %), kehittymismahdollisuudet (83 %) ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan (79 %).
  • Säännöllisten työaikojen merkitys on hieman vähentynyt.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus maalis–huhtikuussa 2017. Nyt kolmatta kertaa tehty tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 500 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomea. Länsi-Suomesta vastaajia oli 122.

Mitä mieltä ollaan etelässä, entä pohjoisessa?

Nuorten työelämätutkimuksen alueelliset tulokset löytyvät osoitteesta www.etera.fi/uutishuone

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.