Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lahden eteläisen sisääntulotien tiesuunnitelmaluonnokset esillä

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:29 EET

Maantielle 167 Lahden eteläiselle sisääntulotielle ollaan parhaillaan laatimassa tiesuunnitelmaa Simolanmutkan ja Apilakadun välille. Suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Suunnitelmaluonnoksia esitellään keskiviikkona 16.2.2011 Launeen koulun ruokalassa kello 17.00 – 19.00.

Suunnittelutyön tavoitteena on maantie 167 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen. Tiesuunnitelmassa nykyinen kaksikaistainen maantie esitetään parannettavaksi kaksiajorataiseksi ja nelikaistaiseksi väyläksi. Uusi ajorata on suunniteltu nykyisen ajoradan itäpuolelle. Toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Renkomäen ja Launeen välille muodostuu yhtenäinen nelikaistainen väylä.

Tiejaksolle tehdään myös muita parannustoimenpiteitä. Liittymien toimivuutta parannetaan uusien kääntymiskaistojen avulla. Sisääntulotien itäpuolelle rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä Ajokadun ja Apilakadun väliselle osuudelle. Aukeankadulle tehdään uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Nykyisiä alikulkukäytäviä jatketaan ja huonokuntoisimmat uusitaan kokonaan. Ajokadun liittymän kohdalle, maantien 167 länsireunalle tehdään melukaide vähentämään Patoniityn alueelle kohdistuvaa liikennemelua. Tieympäristöä parannetaan uusin istutuksin.  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Suunnittelukonsulttina on Sito Oy. Suunnitelma valmistuu toukokuun 2011 puoliväliin mennessä.

Lisätietoja suunnittelukohteesta antavat:

Uudenmaan ELY-keskuksesta Tero Haarajärvi 040 539 0411,
Lahden kaupungista Tarja Tolvanen-Valkeapää 050 398 5430 ja
Sito Oy:stä Tenho Aarnikko 0400 628 705 ja
Johanna Plihtari-Siltanen 040 199 3521.

Linkki hankkeen omille sivuille (Tiehallinto/Liikennevirasto)