Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lahden Hämeenlinnantiellä puhdistetaan entisen huoltoaseman maaperää

Lehdistötiedote   •   Joulu 22, 2011 20:05 EET

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahdessa osoitteessa Hämeenlinnantie 18 sijaitsevan entisen huoltoaseman öljyisen maaperän puhdistamisesta. Maaperää on jo aiemminkin puhdistettu, mutta öljyllä pilaantunutta maata on vielä arviolta noin 1 400 tonnia. Maaperä puhdistetaan vuoden 2012 keväällä. Puhdistamisesta vastaa tontin uudisrakennushanketta toteuttava YIT Rakennus Oy.  

Kiinteistöllä on ollut huoltoasema vuoteen 2000 asti, jolloin Nesteen aseman toiminta loppui. Nykyisin rakennuksessa on mm. lounaskahvila ja autonpesuhalli. Tontin maaperä puhdistettiin huoltoaseman toiminnan loputtua, mutta rakennuksen alle jäi vielä tuolloin öljyistä maata kiinteistön polttoöljysäiliön luo. Lämmitysöljysäiliön pilaamaa maata ei saatu tuolloin kaivetuksi pois rakennusta vaarantamatta.  Nyt tontin maankäyttö on muuttumassa. Tontille on suunniteltu rakennettavaksi uusi asuin- ja liikerakennus, ja vanha huoltoasemarakennus puretaan.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että öljyiset maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.  

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh.            040 8422 685                   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh.             040 8422 680      

Päätös (pdf-tiedosto)